Kehitysvammaisuuden asteet

Kysymys 

Opiskelen lähihoitajaksi ja käyn kuntoutumisen tukemisen jaksoa. Minun tulee näyttöön löytää tietoa kehitysvammaisuuden asteista: lievä, keskivaikea ja vaikea. Millainen on lievästi kehitysvammainen, keskivaikeasti... jne. Diagnooseja eri kehitysvammaisuudesta on pilvin pimein, mutta diagnoosia näin en ole löytänyt. Voitteko lyhyesti kertoa diagnosoidin näin, taikka antaa osoitteen josta etsiä.

Vastaus 

Lievä, keskivaikea, vaikea ja syvä kehitysvammaisuus ovat älyllisen kehitysvammaisuuden luokittelun käsitteitä. Asteen määrittely perustuu älykkyysosamäärään, esimerkiksi lievä kehitysvammaisuus on määritelty välille 50-69.

Nykyisin kehitysvammaisuutta määritellään mielummin toiminnallisuuden kautta. Siinä ei enää pohdita mitä kehitysvammainen henkilö ei osaa, vaan mitä hän osaa ja mihin hän tarvitsee tukea ja/tai palveluja.

Diagnoosit esimerkiksi oireyhtymä Fragile X selittävät kehitysvammaisuuden syitä. Diagnoosi ei kerro älykkyydestä tai toiminnallisesta tasosta välttämättä mitään.

Lisätietoja saat:
Markus Kasken, Anja Mannisen, Pekka Mölsän ja Helena Pihkon kirjasta Kehitysvammaisuus, 1997 ja
Kehitysvammaisuus. Määrittely, luokitus ja tukijärjestelmät. Kehitysvammaliitto.1995

Ystävällisin terveisin
Niina Sillanpää