Kelan rahoittama puheterapia

Kysymys 

Miten pitkään lapsi voi saada Kelan rahoittamaa puheterapiaa? Voiko olla niin, että jossakin vaiheessa (vielä kouluikäisenä) tulee raja vastaan, että kommunikointi ei enää kehity eikä sitä ole kannattavaa puheterapian avulla edistää? Onko olemassa joku ikä takarajana, vai onko puheenkehityksen jatkuminen miten yksilöllistä? Olen ymmärtänyt, että muuten kehityspolut voivat olla varsin erilaisia ja yksilöllisiä, mutta olenko vanhempana väärässä?

Vastaus 

Puheterapia perustuu yksilölliseen, puhevammaisen ihmisen, hänen lähi-ihmistensä ja puheterapeutin yhdessä tekemään terapiasuunnitelmaan. Suunnittelun pohjana on puheterapeuttinen tutkimus tai arvio puhevammaisen ihmisen kommunikoinnista ja vuorovaikutuksesta. Kommunikointi kehittyy yksilöllisesti, joten ei ole olemassa tarkkaa ikärajaa tai määrää, siitä kuinka pitkään kommunikoinninkuntoutusta on mahdollista saada, vaan se ratkaistaan jokaisen kuntoutujan kohdalla yksilöllisesti.

Vaikeavammaisen ihmisen puheterapiasta vastaa Kela ja se perustuu kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan, joka laaditaan julkisessa terveydenhuollossa. Suunnitelman laadintaan osallistuvat vammainen ihminen, hänen lähi-ihmisensä, lääkäri, terveydenhuollon työryhmä sekä tarvittaessa terapeutit. Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan kuntoutujan vammaan ja toimintakykyyn liittyvien tietojen lisäksi muun muassa kuntoutuksen tavoitteet ja suositeltavat kuntoutustoimenpiteet. Kuntoutussuunnitelmaa arvioidaan määräajoin, ja sen toteutumista seurataan. Kuntoutussuunnitelma on luonteeltaan suositus, jonka perusteella Kela tekee kuntoutuspäätöksen käyttäen hyväkseen muita käytössään olevia tietoja.

Terapia myönnetään yleensä vuodeksi tai enintään 3 vuodeksi kerrallaan. Terapiat voivat olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.

Ystävällisin terveisin
Marianna Ohtonen
Papunet-verkkopalveluyksikön johtaja