APUA OPINNÄYTETYÖHÖN!

Hei!

Tarvitsen kallisarvoista apuanne opinnäytetyöhöni!

Opiskelen sosionomiksi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysyksikössä Lappeenrannassa. Opinnäytetyöni aiheena on ensitieto kehitysvammaisen, vammaisen tai sairaan lapsen synnyttyä. Tarkoituksenani on kartoittaa ensitietotilanteiden onnistumista omaisten ja henkilökunnan näkökulmasta Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella.

Saamani materiaalin pohjalta tutkin sitä, kuinka Teidän näkemyksenne ja kokemuksenne eroaa henkilökunnalta saamaani palautteeseen verraten. Tarkoituksena on selvittää, kuinka näitä tilanteista voitaisiin tulevaisuudessa kehittää ja mitä Teidän omaisten näkökulmasta katsoen pitäisi ottaa enemmän huomioon. Tarkoituksenani on myös selittää tarvittaisiinko mahdollisesti Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueelle ensitukiryhmä näitä tilan-teita varten.

Toivon Teidän omaisten, jotka asutte Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella, kirjoittavan vapaamuotoisesti minulle omista ensitietokokemuksistanne ja tunnoistanne. Voitte kirjoittaa nimettömästi ja käsittelen kirjeenne luottamuksellisesti eikä niitä julkaista sellaisenaan. Toivon, että voisitte liittää kirjeeseenne joitakin taustatieoja kuten millä vuosikymmenellä lapsenne on syntynyt, oliko kyseessä ensimmäinen lapsenne, onko kyse vammaisesta, sairaasta vai kehitysvammaisesta lapsesta, otettiinko mahdolliset sisarukset huomioon ja kuinka. Kaikki ajatusenne ovat tärkeitä, arvokkaita ja ainutlaatuisia.

Kirjeesi voit lähettää minulle 31.5.2006 mennessä osoitteeseen:
Marja Tella, Virastotie 3, 56100 Ruokolahti tai sähköpostilla marja.tella@pp.inet.fi

Halutessasi voit ottaa minuun yhteyttä myös puhelimitse numeroon 050 3319163. Keskustelen mielelläni kanssasi ja vastaan opinnäytetyöhöni liittyviin kysymyksiisi.

Kiitos avusta jo etukäteen!

Vastaa viestiin