EHON SISÄLTÖ

Mitä asioita tällä hetkellä pitäisi sisältyä kehitysvammaisen asiakkaan Erityishuolto-ohjelmaan?

Ehossahan pitäisi näkyä asiakkaan kaikki "palvelut" ja niiden kestot+palvelun tuottajat. Ehohan on kunnalle, palvelun tuottajalle ja asiakkaalle maksusitoumus siitä mitä palveluita kunta ostaa asiakkaalleen: koulu, loma-ajan toiminta, toimintakeskuksen käyttöpäivät, omaishoitajien vapaat (ja missä viettää ne), asumispalvelut, terveydenhoitopalvelut (jos asiakas asustaa toisella paikkakunnalla kun kotikunta on), keskuslaitosten palvelut (esim Rinnekodin poli+ kehitysvammaneuvola). Riippuu tietenkin siitä minkä ikäisestä asiakkaasta on kyse ja asuuko asiakas kotikunnassa. Mielestäni KELAn maksamat terapiat eivät sisälly Ehoon. Esim. aikuinen/nuori asiakas: kuntayhtymissä missä asiakkaat tulevat monien kuntien alueelta tulee olla asiakkaan ehossa merkintä jos koulunloman ajaksi tulee toimintakeskukseen. Näin kunta on sitoutunut maksamaan kuntayhtymälle käyttöpäivän asiakkaasta. Ehohan laaditaan palvelusuunnitelman pohjalta.

Vastaa viestiin