Hyvistä käytännöistä

Millaisia ajatuksia Vernerin Hyvät käytännöt -sivut sinussa herättävät (www.verneri.net/hyvatkaytannot)? Millaisia hyvän käytännön malleja ja ideoita kaipaat työhösi? Miten työpaikallasi levitetään omia ja sovelletaan muiden hyviä käytäntöjä? Kerro kokemuksistasi!

VERN4ERI NET KESMUSTLU

Vastaa viestiin