Opinnäytetyö geneettisistä raskaudenkeskeytyksistä

Hei!

Olemme kaksi kätilötyön opiskelijaa. Teemme opinnäytetyömme geneettisistä raskaudenkeskeytyksistä hoitotyön näkökulmasta. Aihe on herkkä ja valitettavasti mielestämme koulutus ei nykyisellään tarjoa riittäviä eväitä vaikeiden tilanteiden asianmukaiseen kohtaamiseen.

Tarkoituksenamme on tuottaa opinnäytetyömme ohella opetusmateriaalia sekä hoitoalan opiskelijoille että ammattilaisille, jotka työssänsä kohtaavat raskaudenkeskeytyksiä geneettisistä syistä.

Jotta kätilötyötä voitaisiin kehittää, on ehdottoman tärkeää kuulla myös potilaiden näkökulma asiasta.
Pyytäisimmekin kuulla teidän ääntänne tässä asiassa, mikäli kokisitte sen mahdolliseksi.

Vastata voisitte sähköpostilla vapaamuotoisesti, kertoen oman tarinanne.
Erityisesti haluaisimmekin kuulla, mitä olisitte toivoneet henkilökunnalta enemmän, mistä risuja ja toki mistä ruusuja, jos positiivisia kokemuksia henkilökunnan toimista on.

Uskomme, että tarinoistanne olisi suuri apu ohjausmateriaalia tuottaessamme.

Kiitoksia jo etukäteen,

Laura Ijäs-Virtanen
laura.ijas@piramk.fi

Saara Partanen
saara.hamad@piramk.fi

Vastaa viestiin