Osallistu tutkimukseen internet-välitteisestä tuesta

Hei,

Vernerin toimitusta on pyydetty jakamaan tietoa meneillään olevasta tutkimuksesta, jonka aiheena on internet-välitteinen tuki. Internet-välitteisellä tuella tarkoitetaan toimintaa, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat, koulutetut vapaaehtoiset tai ammattilaiset kohtaavat ja tarjoavat toisilleen tukea internetissä.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, ketkä internet-välitteisen tuen palveluja käyttävät, miksi ihmiset hakeutuvat niiden pariin, mihin asioihin tukea haetaan, ja kuinka hyödylliseksi tuki koetaan.

Tutkimus toteutetaan sähköisenä kyselynä helmi-maaliskuussa. Vastaukset analysoidaan tilastollisten menetelmien avulla ja yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

Vastaamaan pääsee tästä: https://www.webropolsurveys.com/S/B9687C0EB57E5708.par.

Tutkimusta tekevät professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta, dosentti Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja dosentti Niina Junttila Turun yliopistosta. Lisätietoja tutkimuksesta sähköpostitse juho.saari(at)uef.fi.

RAY toimii tutkimuksessa yhteistyötahona.

Vastaa viestiin