Päihteet ja kehitysvammaisuus

Hei! Työskentelen päihdepalveluissa ja minulla on jonkinmoinen menneisyys myös kehitysvammahuollossa. Olen pohdiskellut päihteiden käytön ja kehitysvammaisuuden teemaa. Päihteistä etenkin alkoholin kulutuksen kasvaminen ja kehitysvammaisten osallisuuden lisääntyminen näkyvät varmasti siellä täällä, jollain tavoin. Kehitysvammaisten alkoholinkäyttö noudattelee muun väestön käyttöä, myös suurkulutuksen ja alkoholihaittojen osalta. Mitä lisähaastetta kehitysvamaisuus tuo päihdetyöhön, miten realisoituu itsemääräämisoikeus alkoholiasioissa asumispalveluissa, miten vastakkainasettelutilanteita voidaan kohdata ja selvitä niistä kaikki voittajina, miten kehitysvammahuollon henkilöstön alkoholiasenteet vaikuttavat tai ovat vaikuttamatta kehitysvammaisen muodostamaan kuvaan alkoholiasioista jne ? En tiedä miten tämä eri puolilla Suomea on tullut tai ollut tulematta esille, mutta ounastelen pullonkaulatilanteita esiintyneen.

Kyseessä aikuinen, masentunut ja alkoholisoitunut ns. lievästi kehitysvammainen mies. Mistä saa apua hoitoonohjaukseen? Asuu omassa asunnossa, mutta vanhempien kanssa samassa talossa. Tilanne alkaa olla kriittinen, koska epämääräinen "kaveriporukka" on alkanut käyttää hyväksi kaljan hankinnassa ja eläkerahat ovat tuulessa. Omia ystäviä ei ole ja hyväuskoisena pitää kaikkia tapaamiaan kavereina.
Kotikaupungin kehitysvammahuolto tuntuu keskittyvän vain lapsiin ja ko. aikuisista ei välitetä.
Kehitysvammaisten ihmisten päihdeongelmia on käsitelty paljonkin muutamia vuosia sitten toteutetussa Vammaisten päihdepalveluprojektissa, johon osallistui useampia vammaisjärjestöjä. Suosittelen tutustumaan vammaisten päihdepalvelutietoa tarjoavaan sivustoon www.vapa.info. Sieltä löytyy kirjallista materiaalia ja yhteystietoja tämän hankalan aiheen käsittelyn tueksi. Suosittelen mm. Tero Hintsan toimittamaa kirjaa "Selvästi tuettu - kehitysvammaisten toimivat päihdepalvelut". Siinä on todellisuuspohjaisia esimerkkejä siitä, miten hankalia kriisejä on päästy ratkaisemaan.
Mistä sitten oikeasti apua? Käytännössä tähän tarvitaan paikallisen kehitysvammahuollon tiimin ja esim. A-klinikan yhteistyötä. Jos pitää turvautua katkaisuun ja tilanteen perkaamiseen määräaikaisen hoitojakson avulla, kehottaisin kyselemään neuvoa ja vinkkiä Vaalijalan Suvanto-yksiköstä tai Tyynelän kuntoutus- ja kehittämiskeskuksesta, joka on myös Pieksämäelle ja tekee tiivistä yhteistyötä Vaalijalan kuntoutuskeskuksen kanssa.

Vastaa viestiin