Toimeentulo

Moro. Tutkimukset kesken kyseessä "laaja alaiset oppimisvaikeudet" vielä teetetään uudet kognitiiviset testit muutaman kuukauden päästä lievä kehitysvamma epäily.
Koulumenestys peruskoulussa aikanaan ollut heikkoa muuten ok kaikki. Kuinka helposti palvelujen piiriin pääsee? Ja mitenkä toimeentulo kuntoutustuki + avotyö?

Moikka,
Palveluiden piiriin pääsemisessä kriteerinä ei ole diagnoosi. Tutkimuksien valmistuminen ja niiden pohjalta kirjoitettavat asiantuntijalausunnot voivat kuitenkin auttaa palveluiden piiriin pääsemisessä.

Kannattaa nyt ensi kädessä ottaa yhteyttä kunnan vammaispalveluihin. Sosiaalihuoltolain mukaan palveluntarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä päivänä asian vireille tulosta. Arvioinnin on valmistuttava viimeistään 3 kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.
Vielä tuosta nuoren kuntoutusrahasta (varmaan tarkoitit?) ja avotyöstä.

Nuoren kuntoutusrahaa haetaan kelasta. Se vastaa suuruudeltaan takuueläkettä ja sitä voidaan maksaa 16-19-vuotiaille henkilöille. Sitä maksetaan opiskelun tai muun työelämään tähtäävän kuntoutuksen ajalta.

Kannattaa katsoa lisätiedot hakemisesta Kelan sivuilta:
https://www.kela.fi/nuoren-kuntoutusraha

Avotyö kuuluu monen kunnan vammaispalveluiden palveluvalikkoon osana työtoiminnan palvelua. Kunta voi järjestää kehitysvammaisten työtoiminnan palvelun avotyönä, jolloin työskennellään oikealla työpaikalla, kuten kaupassa. Avotyöstä ei saa palkkaa, vaan avotyöstä saa työosuusrahaa. Yleensä työtoiminnassa käyvän pääansio on työkyvyttömyyseläke.

Avotyö on vähän kyseenalainen palvelumalli. Jokainen voi miettiä, onko oikein, että ihminen työskentelee normaalinkaltaisessa työssä, mutta ei saa siitä työehtosopimuksen mukaista palkkaa?
Kunnasta kannattaakin kysyä, onko heillä tarjolla työhönvalmentajan palvelua.

Jos nuori on opiskelunsa opiskellut, ja haluaisi työelämään, on palkkatyökin täysin mahdollista työhönvalmentajan tuella.
Lue lisää palkkatyöstä työhönvalmentajan tuella:

https://verneri.net/yleis/palkkatyo-tyohonvalmentajan-tuella
Voiko palata työnhakijaksi takaisin jos haluaa onko varma että saa eläkkeen vai millä rahalla on jos eläkettä ei saa? Voiko työpalvelussa olla vain kerta viikko ja kuinka pakollista se työ on jos ei halua esimerkiksi tehdä.

Vastaa viestiin