Toimeentulo

Voiko palata työnhakijaksi takaisin jos haluaa onko varma että saa eläkkeen vai millä rahalla on jos eläkettä ei saa? Voiko työpalvelussa olla vain kerta viikko ja kuinka pakollista se työ on jos ei halua esimerkiksi tehdä.

Hei, jos olet jättänyt eläkkeen lepäämään, voit palata takaisin samalle eläkkeelle kahden vuoden sisällä lepäämään jättämisestä, jos esimerkiksi työtulosi vähenevät tai työnteko loppuu kokonaan. Jos eläke on ollut lepäämässä yli kaksi vuotta, eläkettä on sen jälkeen haettava uudestaan. Jos et ole eläkkeellä ja olet työtön, sinulla pitäisi olla oikeus työttömyyskorvaukseen. Sitä kannattaa kysyä omasta TE-toimistosta.

Jos tarkoitat "työpalvelulla" työtoimintaa, niin se on sosiaalihuollon palvelu, johon ei ole pakko osallistua. Työtoimintaan voi osallistua halutessaan myös esimerkiksi vain yhtenä päivänä viikossa, mutta siitä on aina sovittava oman sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa.
Kuuluuko tuo vammaispalvelu lakiin jos on niiden piirissä voiko palata työmarkkinatuelle ja kuntouttavaan työtoimintaan esimerkiksi
Vammaisten henkilöiden työtoiminnasta on säädetty sosiaalihuoltolaissa (27 e §) sekä laissa kehitysvammaisten erityishuollosta (2 § 4). Jos olet työtön etkä saa esim. työkyvyttömyysetuutta, sinulla voi olla oikeus työttömyyspäivärahaan tai työmarkkinatukeen. Sitä kannattaa kysyä omasta TE-toimistosta.

Kuntouttavan työtoiminnan soveltamisalasta on säädetty laissa kuntouttavasta työtoiminnasta (3 §). Yleensä kuntouttavaa työtoimintaa tarjotaan henkilölle, joka on ollut pitkään työttömään ja joka tarvitsee TE-palvelujen lisäksi kunnan sosiaali- ja/tai terveyspalveluja työllistymisensä tueksi. Siitä mahdollisuudesta kannattaa kysyä omasta TE-toimistosta tai omalta sosiaalityöntekijältä tai sosiaaliohjaajalta.
Olen kuntouttavassa tällä hetkellä polilla tutkimukset kesken. Voiko onko pakko olla heidän asiakkaana jos he katsovat että olen oikeutettu heidän palveluihin keva polin vai voiko olla ns normaalin palvelujen piirissä?

Vastaa viestiin