Kirjallisuutta tai artikkeleita kehityvammaisten esikoululaisten opetussuunnitelmien laatimisesta

Kysymys 

Olisin tiedustellut löytyisikö kirjallisuutta tai artikkeleita tms. kehityvammaisten esikoululaisten opetussuunnitelmien laatimisesta?

Vastaus 

Mielestäni voisit tutustua erityisopetuksen teemaverkkoon ja sieltä esiopetusta käsitteleviin sivuihin. Se on osoitteessa www.edu.fi

Kyselin asiaasi opetushallituksesta. Tässä Pirkko Virtasen, joka vastaa esiopetuksessa opetushallituksessa, vastaus.
"Opetuksen järjestämisen kannalta tärkeintä ovat perusopetuslaki ja Opetushallituksen vahvistamat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, jonka nojalla kunnassa laaditaan opetussuunnitelman ja HOJKS.

Muuta kirjallisuutta on eniten saatavissa Kehitysvammaliitosta, puhelin 09-348090. Siellä on oppimateriaaliyksikkö ja paljon opetukseen liittyvää kirjallisuutta, opetusvälineitä ja tietokoneavusteisen opetuksen välineitä. Kannattaa soittaa ja kysyä, koska minulla ei ole heidän luettelojaan.

Sitten opetuksesta yleensä erilaisille erityisopetuksen tukea tarvitseville oppilaille saa monipuolista tietoa eri asioihin liittyen, kun soittaa PS-Kustannuksen numeroon 014-678709 ja pyytää kirjaluettelot. Heillä on hyvät varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevat kirjat."

Ystävällisin terveisin

Niina Sillanpää