Korvausvastuu

Kysymys 

Kehitysvammainen henkilö, joka asuu palveluasunnossa vuokralla, rikkoo toistuvasti vuokra-asunnon omaisuutta (repii yöaikaan seiniltä hyllyjä, palohälyttimiä ym). Asiasta keskustelu ei auta, henkilö ei myönnä tapahtumia. Onko asukas korvausvastuussa? Vinkkejä tilanteen helpottamiseen?

Vastaus 

Hei,

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (31.3.1995/481) koskee yhtälailla kehitysvammaista henkilöä, koska hän asuu vuokrasuhteisesti asunnossa. Tätä lakia sovelletaan myös vuokrasuhteen johdosta vuokralaisen käytössä oleviin kiinteistön tai rakennuksen yhteisiin tiloihin ja laitteisiin siten, miten tässä laissa on määritelty. Henkilön asuessa vuokrasuhteisesti asumispalveluyksikössä, lakia sovelletaan asuinhuoneistoon kuin asumisyksikön yhteisiin tiloihinkin.

Lain mukaan vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

Toistuvan vahingon aiheuttamisesta vuokrasopimus on mahdollista purkaa, mutta vain tietyin ehdoin, jotka ovat laissa määritelty.

Tässä kysymyksessä on kuitenkin tarkasteltava myös asumispalvelun sopivuutta vuokralaiselle. Paikkojen rikkominen voi olla henkilön keino kertoa siitä, että hänellä ei ole kaikki hyvin kotonaan.

Sosiaalihuoltolaissa 1301/2014 sanotaan sosiaalipalveluiden järjestämisestä, että asiakkaan etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri toimintatavat ja ratkaisut parhaiten turvaavat ne.

Asiakkaan etua on pyrittävä turvaamaan oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän tuen avulla. Tärkeää olisikin tarkastella niitä syitä, miksi henkilö rikkoo toistuvasti paikkoja. Pohdinnan paikka voi olla siinä, onko hänelle annettava tuki mukautettu juuri hänelle sopivaksi. Onko palvelu esimerkiksi hänelle sopiva ja onko erityistä tukea tarvitseva henkilö voinut itse vaikuttaa saamaansa palveluun.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus