Koululaisten hoito loma-aikana

Kysymys 

hei. minulla on 9 v downtyttö joka käyharjaantumiskoulun kolmatta luokkaa.Iltapäivähoito on järjestetty koulutoimen taholta. Ongelmana on se, että tyttö on tähän asti ollut loma-aikoina( silloin kun minulla ei ole ollut lomaa) päiväkodissa. nyt perusturvajohtaja on ilmoittanut avustajalle (ei minulle!) että tyttö ei voi enää mennä päiväkotiin lomilla.perusteluna oli se että koulutoimi järjestää iltapäivähoidon.Nyt sitten koulutoimi ja perusturva kinastelevat siitä kuka hoitaa tyttöä loma-aikoina.Onko kunnalla velvollisuus järjestää hoito?tytöllä on voimassaoleva palvelusopimus. Olen yksinhuoltaja joten lapsella ei ole hoitajaa kotona minun ollessani töissä.

Vastaus 

Hei,
Kyllä, sosiaalitoimella eli ilmeisesti perusturvalla on viime kädessä velvollisuus hoitaa tytön tilapäishoito koulun loma-ajoiksi. Kyse on kehitysvammalain mukaisesta erityishuollosta ja sen järjestäminen on kunnan velvollisuus.

Kehitysvammalain 2 §:n mukaisesti kehitysvammaiselle on turvattava hänen tarvitsemansa hoito ja huolenpito sekä muu erityishuollon järjestämiseksi tarpeellinen toiminta. Ja jo sosiaalihuoltolaki (17§) velvoittaa kunnan huolehtimaan kehitysvammaisten erityishuollosta.

Terveisin,
Kirsi Mäkinen
juristi
Kehitysvammaisten Tukiliitto