Kouluun sijoittuminen ja vaikeavammaiset

Kysymys 

Hei!Onko olemassa tutkittua tietoa vaikeasti tai syvästi kehitysvammaisten lasten koulusijoituspaikoista Suomessa? Eli onko niin, että suurin osa käy EHAII-koulua? Miten yleistä tai harvinaista on integrointi esim. tavalliseen "lähikouluun"? Onko tilanne integraation suhteen samankaltainen myös lievästi tai keskiasteisesti kehitysvammaisten kohdalla? Onko vanhemmilla mahdollisuus päättää lapsen koulupaikasta asiantuntijoiden suositusten vastaisesti, esim. jos ollaan suositeltu EHAII-opetusta, mutta vanhemmat haluaisivatkin, että lapsi kävisi tavallista lähikoulua? Kiitokset vastauksista jo etukäteen.

Vastaus 

Hei,

Keskustelin Kehitysvammaliiton projektipäällikkö Mirva Alakoskelan kanssa. Hän vetää Yhdessä kasvamaan kaikille avoin koulu ja lähiyhteisö -projektia.

Alakosken mukaan on vaikea sanoa, miten yleistä on kehitysvammaisten integrointi yleiskouluun, koska se on hyvin kunta ja koulukohtaista. Se myös riippuu oppilaasta. Näyttäisi siltä, että se on lisääntymässä tai ainakin kunnat ja koulut pyrkivät miettimään myös lähikoulun tarjoamia mahdollisuuksia toimia koulupaikkana.

Vanhempien panostus ja toiveet tulee aina huomioida kun ratkaistaan koulukysymystä. Erikseen ei ole olemassa ns. eha II- kouluja vaan ko. luokat toimivat yleiskoulun yhteydessä. Eli erityisluokka on yleisempää kuin erityiskoulu.

"Vanhemmilla on oikeus valita lapsen koulusijoitus eli lapsi voi mennä lähikouluun vaikka asiantuntijat ehdottaisivatkin erityiskoulua tai luokkaan", Alakoskela kertoo.

Alakoskela muistuttaa, että tärkeää on huomioida, onko koulu, opettaja ja resurssit (mm. tarvitaanko avustajaa, joitain tukivälineitä jne.) sen mukaisia, että lähikoulu tai integrointi yleisopetukseen vastaa juuri oppilaan omia tarpeita. Eli kokonaisuus on mielekäs ja tarkoituksenmukainen.

"Jos puitteet ovat kunnossa kannatan ensisijaisesti lähikoulua. Kannattaa selvittää tilannetta ja mahdollisuuksia. Olla aktiivisesti kouluun ja opettajaan yhteydessä", Alakoskela sanoo.

Lisään tähän tilastokeskuksen selvityksen erityisopetuksesta.

Erityisopetus Suomessa

Suomessa erityisopetukseen siirrettyjen peruskoululaisten määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Syksyllä 2003 erityisopetukseen oli otettu tai siirretty 36 800 oppilasta eli 6,2 prosenttia peruskoulun oppilaista. Määrä on yli kaksi kertaa suurempi kuin 1990-luvun puolivälissä.

Erityisoppilaista 40 prosenttia sai opetuksen peruskoulujen yleisopetuksen yhteydessä, 33 prosenttia peruskoulujen erityisryhmissä ja 27 prosenttia erityiskoulujen erityisluokilla. Erityisopetuksen järjestäminen yleisopetuksen yhteydessä on yleistynyt hieman. Yleisin erityisopetukseen siirron syy oli lievä kehitysviivästymä. Runsas kaksi kolmasosaa erityisoppilaista oli poikia.

Myös osa-aikaista erityisopetusta saaneiden määrä on kasvanut. Noin joka viidennes peruskoulun oppilaista eli kaikkiaan 124 100 oppilasta sai osa-aikaista erityisopetusta lievien oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien vuoksi lukuvuonna 2002-2003. Määrä on 4 600 oppilasta enemmän kuin vuotta aiemmin. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa oli eniten peruskoulun 1.-2. luokkien oppilaista, joista kolmannes sai osa-aikaista erityisopetusta.

Tervetuloa inkluusioseminaariin 1.12. 2004, jossa kuullaan näkemyksiä ja kokemuksia lähikoulusta. Se on kaikille avoin ja maksuton! Lisätietoja: Koulutus Kehitysvammaliitossa

Ystävällisin terveisin,
Niina Sillanpää