Kunnan palveluista

Kysymys 

Olen joutunut taistelemaan lapsellemme kunnan palvelut kun hänellä on ollut diagnoosina vaikea kielen kehityksen häiriö ja ymmärtämisen ongelmat. Nyt oltuamme juuri kuntoutus-, tutkimusjaksolla minulle sanottiin että lapsemme ongelmat ovat suurempia ymmärtämisen alueella kuin puheessa. Testien mukaan lapsemme on lievästi kehitysvammainen ja kun kehitysvammadiagnoosi on paperilla ei kunta voi enää palveluissa pistää hanttiin. Nyt kysynkin mitä kunnan velvollisuuksiin kuuluu? Aina ennen lapsemme ongelmia on suorastaan vähätelty kunnan puolelta, kun lapsi näyttää normaalilta ja on hyväkäytöksinen. Käytössämme on tukiviittomat, nyt vähenemään päin kun puhetta on tullut, piktokuvat päivittäin käytössä, portaat-ohjelma käytössä, piktokuvin tehdään reissuvihkoa kun kertominen on vielä vaikeaa, on puheterapiaa ja toimintaterapiaa KELA:n kautta. Lapsellemme tulee 11-vuotinen oppivelvollisuus. Ainokainen oikea paikka aloittaa eskari ensi syksynä on harjaantumisluokka. Lapsemme hoitavalta taholta ja terapeuteilta olen saanut mahtavaa tukea ja apua mutta kunnan toiminnasta antaisin huonon arvosanan.

Vastaus 

Hei,

Kunnan tehtävänä on huolehtia lapsen tarvitsemien palvelujen järjestämisestä yleis- tai erityislainsäädännön mukaisesti, mikä tilanteeseen kulloinkin sopii. Lapsen/perheen tarpeet ovat lähtökohta ja niiden selvittämisestä vastuu kuuluu sosiaalitoimelle.

Hyvä tapa lähteä liikkeelle olisi mielestäni sosiaalitoimen järjestämä palvelusuunnitelmapalaveri, johon kutsuttaisiin perheen lisäksi muita henkilöitä/viranomaisia, jotka antavat lapselle palveluja. Palaverin yhteenvetona pitäisi kirjata ylös lapsen/perheen tarpeet erilaisiin palveluihin, mitä palveluja perhe saa mistäkin ja kenenkin järjestämänä ja suunnitelma jollekin sovitulle ajalle. Suunnitelmaa pitäisi tarkistaa sopivin ja/tai sovituin väliajoin. Se on yhteistyön väline.

Suunnitelma voidaan laatia myös esim. erikoissairaanhoidossa tai kehitysvammaisten erityishuoltopiirissä, mutta on tärkeää että kunnan sosiaalitoimesta on joku mukana antamassa tietoja kunnan järjestämistä palveluista ja tukimuodoista. Kunnassa pitäisi olla kehitysvammaisten asioista perillä oleva sosiaalityöntekijä, avohuollon ohjaaja tai muu henkilö, joka olisi perheen tukena, tuntisi heidän tilanteensa ja seuraisi palvelujen tarvetta.

Kehitysvammaisen lapsen perheellä on oikeus mm. sosiaalihuollon asiakaslain mukaan saada tietoja palveluista ja erilaisista vaihtoehdoista palvelujen toteuttamiseksi. Vanhempien mielipiteen kuuleminen on tärkeää palveluja suunniteltaessa. Yhteisessä palaverissa se käy yleensä luontevasti ja kaikkien mielipiteet voidaan kirjata ylös.

Ystävällisin terveisin,
Satu Syrjälä
Sosiaaliasiamies