Kunnan velvollisuus matkakulujen korvaamiseen

Kysymys 

Lapsemme on monivammainen 21 vuotias nuori. Hän opiskelee erityisammattikoulussa ja käy kotona n 100 km päässä 3-4 viikon välein. Suoraa yleistä kulkuyhteyttä ei ole, joten joudumme hakemaan hänet aina n 60 km päästä tai suoraan koululta ja viemään myös takaisin. Onko kunta mitenkään velvollinen kustantamaan näitä matkoja, koska yksin hän ei voi matkustaa silloin, kun joutuu vaihtamaan välillä esim. linja-autoa. Lapsemme liikkuu rollaattorilla, ei kävele juurikaan ilman tukea. Olen kuullut, että jossakin kunnissa matkoja maksetaan?

Vastaus 

Hyvää päivää!
Sosiaaliasiamiehen mukaan vammaispalvelulain perusteella olisi mahdollisuus hakea matkaan korvausta.
Kirjassa "Vammaispalvelut -vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö," Räty (2002) sanotaan sivulla 75, että "Kuljetuspalveluihin kuuluvat vaikeavammaisen henkilön työssäkäymisen, opiskelun, asioimisen jne. vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset". Sosiaaliasiamiehen näkemyksen mukaan tässä on juuri siitä kysymys.
Hänen mukaansa pitäisi tutkia, onko lapsenne lain tarkoittama vaikeavammainen henkilö eli "onko hänellä erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja eikö hän voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia".
Tuon lyhyen kuvauksenne perusteella hän vaikuttaa olevan lain tarkoittama henkilö.
Päätöksen tekee kuitenkin kunnan sosiaalityöntekijä. Muistakaa, että päätöksestä on mahdollisuus valittaa, jos se on teidän mielestänne epäoikeudenmukainen.
Siis ei muuta kuin hakemaan vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua kunnan sosiaalityöntekijältä!

Niina Sillanpää