Laki ja kehitysvammaisen ihmisen kuljetustuen myöntäminen

Kysymys 

Kumpi laki on ensisijainen kehitysvammaisen kuljetustukea myönnettäessä: vammaispalvelulaki vai kehitysvammalaki? Millä perusteella vaikeavammaisuus määritellään?

Vastaus 

Kysymykseesi vastasi sosiaaliasiamies Satu Syrjälä.

"Erityishuoltolaki on kehitysvammaisen kohdalla ensisijainen. Sen perusteella ei kuitenkaan kuljetuksia velvoiteta järjestämään muuten kuin työ- ja päivätoimintaan kuuluvina. Siksipä kehitysvammaisenkin kohdalla sovelletaan muihin kuljetustarpeisiin vammaispalvelulakia, joka toissijaisena tulee sovellettavksi "silloin kun palvelua ei minkään muun lain nojalla saada".

"Kehitysvammaiselle lapselle tai aikuiselle voi siis anoa kuljetuspalvelua virkistys- yms. matkoihin vammaispalvelulain mukaisesti. Asiasta on olemassa monia ennakkopäätöksiä ja hallinto-oikeuksien ratkaisuja, joten käytäntöjen pitäisi olla jo aika selviä kunnissa. "

Vaikeavammaisuuden yksinkertainen määritteleminen on vaikeaa. Perusperiaatteena on, että vaikeavammaisuus määritellään suhteessa haettuun palveluun. On mahdollista, että henkilö on vaikeavammainen kun hän hakee kuljetuspalvelua, mutta kun hän hakee asumispalvelua hän ei ole. Tämä on toki harvinaista. Vaikeavammaisuuden määrittelevät eri tavalla eri tahot, kuten Kela ja kunta.

Laita minulle jatkokysymys, jos haluat johonkin tiettyyn palveluun nähden tietoa vaikeavammaisuudesta.

Aurinkoisin terveisin
Niina Sillanpää