Lapsen hoito-oikeus päiväkodissa

Kysymys 

Haluaisin tietää, mikä on kuusi vuotiaan varhennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan lapsen hoito-oikeus päiväkodissa. Päiväkoti ilmoittaa, että hoito loppuu 3.6.05, koska lapsi on jo koululainen. Lapsi aloittaa syksyllä koulun harjaantumisluokalla.Tänä vuonna opettaja on käynyt päiväkodissa 1h/vk.

Vastaus 

Hei,
Erityislastentarhanopettaja Ulla Kohvakka vastasi, että jos lapsella on hoidon tarve, tulee hänelle se järjestää.

Kohvakka kertoi, että yleensä kesällä ei järjestetä viriketoimintaa lapsille, koska osa päiväkodeista on kiinni ja hoidossa olevat joutuvat menemään toiseen päiväkotiin.

Päivähoitolain mukaan 2 §:n mukaan päivähoitoa voivat saada lapset, jotka vielä eivät ole oppivelvollisuus ikäisiä sekä milloin erityisolosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset.

Terveisin,
Niina Sillanpää