Lapsen PVL ja neurologinen ennuste

Kysymys 

Hei,

Lapsellani on pään MRI:n ohella löytynyt PVL. Vaikuttaako tämä lapseen mitenkään motorisen ja/tai henkisen kehityksen kannalta?

Vastaus 

Hei,

Oppisana PVL eli periventrikulaarinen leukomalasia on suomennettu sanoilla aivokammioiden ympärillä olevan valkean aineen harventuma. Sen aiheuttaa tuon aivoalueen hapenpuute/hiilidioksidikertymä/verenkierron häiriö ennen syntymää, synnytyksessä tai pian sen jälkeen ja se ilmenee etenkin ennen 38. raskausviikkoa syntyneilllä.

Vaurion laajuus ja sijainti ovat jokaisella yksilölliset, joten myös sen ilmentymät oppimiskyvyssä, liikunnan kehityksessä ja havaintotoiminnoissa (etenkin näkö) ovat erilaiset iän mukaisesta keskimääräisestä suorituksesta vaikeaan vammautumiseen. Monet oireet tulevat ilmi vasta lapsen kasvaessa.

Äskettäisessä artikkelissa tutkittiin 160 PVL-lapsen kehitystä. Kuusivuotiaiksi ehtineistä puolella oli todettavissa jonkin asteinen älyllinen kehitysvamma, 84 %:lla jonkin asteinen motorinen vamma, viidenneksellä näkemiseen liittyvä vamma ja noin kolmanneksella kohtausoireita.

On siis syytä valppaasti ja toistuvasti tutkia lapsen kehittymistä ja tarvittaessa ryhtyä hänen kulloistakin kehitysvaihettaan tukeviin toimiin.

Ystävällisin terveisin,

Marja-Leena Hassinen
Lastentautien erikoislääkäri, keiitysvammalääketieteen erityispätevyys