Lievä asperger

Kysymys 

Hei!

Epäilen että esikoisellamme on lievä Asperger, hän oo 11-vuotias. Jo eskari-iässä sitä epäilin. Hän pärjää lukuaineissa hyvin ja etenkin kielet ja matikka sujuu hyvin. mutta on sosiaalisesti arka ja itsekseen viihtyvä. Hän ei viihdy poikien seurassa ja etenkin liikunnalliset jutut ovat vaikeita. Hänen on vaikea oppia mallista, tykkää kyllä mennä joukon jatkona. Joukossa näkee että hän on hiukan "kömpelö". Hän pelkää kontaktilajeissa kosketusta ja on arka, joten monien liikunnallisten asioiden kokeilu on jäänyt. Häntä inhottaa jalkapallossa esim. potkut jalkaan tai muiden lasten tahattomat kolhut, joten hän jättäytyy helposti sivuun. Polkupyöräily sujuu mutta hän pelkää kaatumista. Sähly jäi koronan takia ja siitä hän oli tyytyväinen, nyt ei halua enää palata sählyn pariin. Lapsena pukemisen oppiminen oli vaikeaa, vastusteli pukemisen aloitusta. Kävi puheterapiassa epäselvä puheen ja r-äänteen takia.

Koulu on kaikki kaikessa. Kesälomille jäänti on vaikeaa, harmittelee kun koulu loppuu. Koulussa ei arvosta kavereiden kanssaoloa eikä ikävöi kavereita.

Ollaan yritetty järjestää leikkitreffejä luokan muutaman pojan kanssa. Jokin niissä mättää, ei niitä hirveemmin halua. Joko ei löydy kivaa tekemistä tai toinen on liian vauhdikas. Hän haluaa olla illat kotona koulun jälkeen, kun taas 2,5v. nuorempaa pikkusiskoa on vaikeaa saada pois kavereiden luota. Hän tykkäisi leikkiä yhtä tiettyä leikkiä koko ajan, vaikka toinen jo kyllästyisi. Kiinnostuksen kohde vain vaihtelee ajan mittaa. Poika ei tätä huomaa. Muut leikit eivät sitten sovi, jos toinen ei ole kiinnostunut omista kiinnostuskohteista. Välitunneilla on joko yksin, leikkii 1-2 kaverinsa kanssa tai hakeutuu juttelemaan aikuisten kanssa. Usein viihtyy yksin. Koulussa on yritetty että hän leikkii välillä muiden kanssa, kannustaa siihen. Koulun mielestäni hän on vain introvertti.

Iltakävelylle lähtee toisen vanhemman kanssa tai pyöräilyseuraksi juoksulenkille. Ehdotukset lähtee vanhemman ehdotuksesta lähteä mukaan. Hän on ns. Perässä vedettävä.

Miten tukea häntä arjessa? Meillä on myös pari muuta pikkusisarusta. Häntä ei vaikuta häirisevän yksin olo, vanhemmilta kaipaa ohjelmaa ja ideaa tekemisiin. Välillä ärtyy pikkusisaruksiin. Nyt käsityöt ja etenkin virkkaus kiinnostaa. Leikkii koulua itsekseen ja näprätä tietokonetta. Harrastusta vaikeaa keksiä. Käy piano-soittotunneilla. Se on vanhempien vastuulla, vanhemmilta ideat vähissä. Jätti valitsematta ylimääräisen kielen, kun olisi tullut 2h lisää viikossa. Silti ei harrastuksia iltaisin. Olisi lahjakas kielissä ja oppii hyvin kieliä. Välillä mieli on alhaalla, ei tiedä syytä.

Vielä olisi kuntoutusta saatavilla joss saisi diagnoosin mutta on vaikeaa saada vanhempana otetta.

Ketään ei kiinnosta, mikä hänen on -itselläni on huoli hänestä.

Vastaus 

Hei,

Kiitos kysymyksestäsi!

Vuorovaikutus- ja sosiaalisissa taidoissa sijoitumme kaikki jatkumolle, jonka toisessa päässä ovat sosiaalisilta ja vuorovaikutustaidoiltaan erittäin lahjakkaat ja toiseen päähän henkilöt, joilla on vaikea-asteinen autismi. Suurin osa meistä sijoittuu jonnekin välimaastoon.

Aspergerin oireyhtymä-diagnoosista ollaan luopumassa ja puhutaan vain autisminkirjon häiriöstä, koska diagnoosit eivät ole selkeästi toisistaan erottuvia, vaan piirteet vaihtelevat yksilöllisesti ja myös vaikeusasteiltaan.

Aspergerin oireyhtymään on ajateltu kuuluvan kohtuulliset/hyvät kognitiiviset, erityisesti kielelliset taidot. Heillä on kuitenkin selviä vaikeuksia ymmärtää toisten ihmisten ajattelua ja tunnetiloja, mikä näkyy usein vaikeutta pärjätä sosiaalisissa tilanteissa varsinkin ikäistensä kanssa. Lisäksi henkilöllä on usein motorista kömpelyyttä ja usein aistitiedon käsittelyn vaikeuksia. Se, milloin kyse on ns. "normaalista vaihtelusta" ja milloin varsinaisesta häiriöstä, on vaikea tarkkaan määritellä ja vaatii neuropsykologisia ja lääkärin tutkimuksia.

Jos vaikeudet hankaloittavat henkilön normaalia selviytymistä arjessa, voi olla tarpeen tutkia asiaa tarkemmin.

Olet huomannut pojallasi tiettyjä vaikeuksia ja myös mielialassa alakuloisuutta ja haluaisit tukea poikaasi. Olette ohjanneet häntä moniin harrastuksiin ja tukeneet sosiaalisten taitojen kehittymistä. On hyvä muistaa, että pojallesi sosiaaliset tilanteet ja erityisesti ryhmässä toiminen voivat eri tavalla rasittavia kuin tavallisesti. Nämä tilanteet pitäisi olla hänelle alkuun pääsemisen jälkeen mielekkäitä ja tuottaa iloa, joten häntä ei kannata liikaa painostaa osallistumaan näihin. Hän myös ilmiselvästi nauttii yksin olemisestaan, eikä se yksistään ole huono asia. Aspergerin oireyhtymästä ja myös autisminkirjosta löytyy jonkun verran suomenkielistä kirjallisuutta, jos haluat perehtyä aiheeseen esim. Kerola, Kujanpää ja Timonen, Autismin kirjo ja kuntoutus ja Autismiliiton verkkosivuilta löytyy myös tietoa asiasta. Mikäli koulussa tai vapaa-ajalla poikasi alkaa eristäytymään tai mieliala on selvästi alhainen, on syytä ottaa yhteyttä ensisijaisesti kouluterveydenhuoltoon.

ystävällisin terveisin,
Oili Sauna-aho
Kehittämis-ja asiantuntijapalveluiden johtaja, FT, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi KTO, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky.

-------------

Oliko Verneri.netin neuvonnasta sinulle hyötyä? Palautteesi on meille todella tärkeää!

Vastaa lyhyeen kyselyyn tästä linkistä!