Liikuntatuokioon ohjelmaa

Kysymys 

Hei! Opiskelumme yhteydessä meidän pitäisi järjestää keskivaikeasta/syvästi kehitysvammaisille aikuisille noin tunnin mittainen liikuntatuokio. Siispä kyselisimme, millaisia harjoitteita henkilöiden kanssa kannattaisi käyttää, että tuokiosta saisi kuitenkin mukavan ja virikkeellisen niin itse osallistujille kuin vetäjillekin vaikeasta vammaisuudesta huolimatta? Mitä muita asioita meidän tulisi huomioida suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä? Kiitos vastauksesta!

Vastaus 

Hei,
Kysymykseenne vastasi fysioterapeutti Jussi Korhonen.

Aluksi on hyvä tutustua. Se voi tapahtua vaikka "esittelylaululla", jokainen voi sanoa oman nimensä ja tehdä itse keksimänsä esittelyliikkeen. Sen liikkeen muut toistavat. Laulu ja musiikki auttavat liikkeiden suorittamisessa, rytmi helpottaa mm. liikelaajuuden hahmottamisessa (kurrrkotus - pitkä "sävel" tai hitaasti venyttäen annettu ohje).

Jos tila antaa mahdollisuuden, voi erilaisia liikkumistapoja ottaa käyttöön esimerkiksi tavallinen kävely, rintamana kävely, nopea kävely, hidas kävely/hiipiminen, varpaillaan kävely, harppaamalla kävely, kyykyssä kävely, takaperin kävely, tasajalkaa hyppien ("pallo pomppii"), "laukka-askelin.

Aina kannattaa käyttää kuvailevia ilmaisuja tai mielikuvaan liittyviä tapoja eri liikkeiden suorittamiseen ylös kurkotus -> kurkotetaan kattoon, ->pilvereunaan,-> poimitaan omenoita puusta, kyykkyasento-> pikkuruinen kävelee/piipertää, pitkät askeleet-> jättiläinen harppaa jne. Liikkeitä kannattaa tehostaa toistoilla.

Erilaisia välineitä voi käyttää, mutta mielellään vain pari erilaista yhdellä tunnilla. Pallot, narut, sauvat, liinat, keilat ovat hyviä. Niiden avulla eri liikkeet, myös parityöskentelynä tai pienryhmämuotoisesti ovat hyviä. Näin saadaan lisättyä sosiaalista kontaktia/vastavuoroisuutta, joka on oleellista etenkin kehitysvammaisilla henkilöillä.

Joskus on paikallaan pieni kisailu tai esimerkiksi tarkkuutta, keskittymistä tai nopeutta vaativaa toimintaa, sillä saadaan porukka "innostumaan", keskittymään tai rauhoittumaan.

Piirimuodostelma on hyvä, koska siinä jokainen näkee, miten liike suoritetaan ja toisaalta joukko pysyy paremmin hallinnassa. Muutamia liikkeitä voi tehdä turvallisesti joko maaten (vatsa - selkä) tai istuen. Käyttökelpoisia ovat myös konttaus, polviseisonta ja niiden kaltaiset asennot. Myös tasapainoon ja koordinaatioon on hyvä kiinnittää huomiota. Näitä voivat olla mm. silmät kiinni seisominen, yhdellä jalalla seisominen, jalat aivan yhdessä tai jokin liike käsillä.

Lopuksi on syytä rauhoittaa tilanne esimerkiksi loppulaululla.

Tunti kannattaa jakaa 3 - 4 eri osioon, selkeä alku ja loppu. Ei liikaa erilaisia harjoitteita yhdelle kerralle. Avustajia riittävästi! Selkeä ohjaus, kuuluva, kuvaileva, kannustava ääni ja liika kiire pois, Korhonen muistuttaa.!

Parhain terveisin,
Niina Sillanpää