Loppuuko avotyö ja tuleeko tilalle palkkatyö?

Kysymys 

Loppuuko vammaisten avotyö kokonaan ja palkkatyö sen tilalle? Miksi avotyö on olemassa? Miksi avotyötä ei voida muuttaa kokonaan palkkatyöksi? Miksi vammaisille maksetaan surkeaa työosuusrahaa eikä palkkaa?

Vastaus 

Hei, kiitos kysymyksestä.

Avotyötoimintaa" kehitettiin 1990-luvulla, kun työkeskuksissa työtoiminnassa oleville haluttiin antaa mahdollisuus päästä työtoimintaan tavallisille työpaikoille. Tavoitteena oli, että sitä kautta avautuisi polkuja työsuhteisiin. Niin ei kuitenkaan käynyt, vaan valtaosin "avotyötoiminta" on jatkunut sellaisenaan ja vakiintunut osaksi vammaispalveluja.

Yksi ongelma on se, että avotyötoimintaa ei ole laissa säädelty. Kehitysvammaisten erityishuoltolaissa työtoiminta mainitaan yhtenä tarjottavista palveluista, mutta sitä ei määritellä sen tarkemmin, ei esimerkiksi sen suhdetta työsopimuslakiin. Siksi työtoimintaa on kehitysvammaisten ihmisten osalta ollut helppo alkaa toteuttaa tavallisilla työpaikoilla. Avotyötoiminta tai avotyö ovat epävirallisia kutsumanimiä tälle järjestelylle.

Yksi puoli tätä varsin monimutkaista asiaa on se, että esimerkiksi kehitysvammaisten ihmisten toimintakyky vaihtelee hyvin laajasti. Osalle työtoiminta turvallisessa ja ohjatussa työkeskusympäristössä voi olla paras vaihtoehto, osa taas kykenee tekemään palkkatyötä suhteellisen itsenäisesti. Iso osa on kuitenkin siinä välissä, ja heille pitäisi keksiä sopiva työn tai toiminnan muoto. Koska lainsäädännön ja palvelujen kehittyminen on hidasta, avotyötoiminnaksi kutsuttu järjestely on tullut epäviralliseksi ratkaisuksi siihen tarpeeseen. Mutta kuten sanottu, järjestely on monella tavalla ongelmallinen.

Työtoimintaa säätelevää lainsäädäntöä on pyritty kehittämään tarkoituksenmukaisemmaksi jo lähes 10 vuotta. Osittain asian monimutkaisuuden vuoksi lainsäädäntötyö on kuitenkin ollut hyvin hidasta. Viimeisimmät merkittävät askeleet ovat olleet Jaana Paanetojan ansiokas selvitys työtoiminnan tilanteesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön aikeet rahoittaa sen pohjalta pilottiprojekteja, joissa kokeiltaisiin Paanetojan ehdottamia ratkaisuja. Näissä ratkaisuissa etsitään nimenomaan soveltuvia tapoja vammaisille henkilöille tehdä joustavasti työtä tai työtoimintaa niin, että työn osalta ei tarvitse tyytyä vain perinteisiin työsuhteisiin ja työtoiminnan osalta ei tarvitse tyytyä työkeskusympäristöön. Nämä pilottiprojektit ovat kuitenkin siirtyneet koronatilanteen vuoksi, ja tällä hetkellä ei ole tietoa, milloin ne alkavat.

Yksi puoli tätä monimutkaista asiaa on se, että osa avotyötoiminnaksi kutsutuista tilanteista olisi jo nyt muutettavissa työsuhteiksi tai korvattavissa työsuhteilla, jos oikeanlaista tukea olisi tarjolla. Tätä tuetun työllistymisen työhönvalmennusta on kuitenkin tarjolla edelleen vain muutamassa suuressa kaupungissa koko Suomen alueella. Kehitysvammaliitto ja erityisesti Palkkaamo-toiminta pyrkii levittämään tätä tukimuotoa kuntien vammaispalveluihin ympäri Suomen.

Tästä löydät linkkejä asiaan liittyen:

10 kysymystä ja vastausta työtoiminnasta ja avotyötoiminnasta, Ihmisoikeusliitto

Jaana Paanetojan selvitys

Ystävällisin terveisin,

Simo Klem
Työllistymisen asiantuntija
Kehitysvammaliitto

p. +358 40 905 1837

simo.klem(ät)kvl.fi