Loppuuko moitittu kehitysvammaisten avotyötoiminta vihdoin vuosina 2019 - 2020?

Kysymys 

Motiivi -lehden artikkelin mukaan Sosiaali- ja terveysministeriön hanke etsii korvaavaa muotoa paljon kritiikkiä saaneelle kehitysvammaisten avotyötoiminnalle. Uudistus toteutunee vuoden 2019 alusta samaan aikaan muun sote-uudistuksen kanssa.

Mikä tämän asian tilanne on?
https://motiivilehti.fi/2016/moitittu-kehitysvammaisten-avotyotoiminta-saattaa-viimein-loppua

Vastaus 

Hei,

sote-uudistus ei toteutunut edellisen hallituksen aikana, ja sen valmistelua jatkaa uusi hallitus. TEOS-valmistelu jatkuu Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesvalmisteluna selvityshenkilö Jaana Paanetojan raportin pohjalta:

Löydät raportin tästä linkistä.

Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevaa toimintaa ja työtoimintaa on säädelty ja säädellään vielä toistaiseksi sosiaalihuoltolain pykälissä 27 d ja e.

Kunnat kuitenkin soveltavat yleisesti kehitysvammaisten ihmisten osalta pelkästään kehitysvammalakia (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 2 § 4, 35 §), jossa työtoimintaa ei sen tarkemmin määritellä tai ohjata sen järjestämisessä, eikä myöskään määritellä sen suhdetta muuhun lainsäädäntöön, erityisesti työlainsäädäntöön. Silloin työtoiminta on ongelmallista erityisesti silloin, kun sitä järjestetään tavallisilla työpaikoilla “avotyötoimintana”.

"Avotyötoiminta" on kuitenkin muodostunut niin laajaksi ja kiinteäksi osaksi kuntien käytäntöjä, ettei sitä noin vain voi lopettaa. Sen sijaan osana laajempaa sosiaalihuollon työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan uudistamista myös "avotyötoiminta" toimintamuotona on saatava lain säätelyn piiriin.

"Selvää on, että varsinkin nykyinen kehitysvammaisten työtoiminta edellyttää muutoksia. Siinä on ollut pitkään olemassa eräänlainen työsuhteen syntymisen riski, mikä on kyettävä nyt poistamaan. Tärkeää on myös korjata lailla toimintaan osallistuvan vammaisen suojan puutteet, ja tämä tulee kysymykseen erityisesti ns. avotyötoiminnassa. Toimintamalleihin on saatava mukaan jatkuvaa arviointia, jonka aikana selvitetään, onko asiakas ’oikean’ palvelun piirissä." (Paanetoja 2019, 74)

ystävällisin terveisin,
Simo Klem
Työllistymisen asiantuntija, Kehitysvammaliitto ry