lyhennetty työaika

Kysymys 

Hei, oman ammattiliittoni sivuilla lukee, että osittainen hoitovapaa on mahdollista siihen saakka kunnes kehitysvammainen lapsi täyttää 18-vuotta. Lapsi on nyt 11 vuotta ja olen 10 kk hänen oppivelvollisuusaikanaan tehnyt ns. lyhennettyä työaikaan.

Nyt pohdinkin, että onko sen puolesta mitään rajoituksia, kuinka monta eri jaksoa tuota lyhennettyä työaikaa saa anoa jos kyseessä on tuo työajanlyhenny lapsen kehitysvamman vuoksi? 18 vuoden aikana kun jaksoja voi kertyä useampiakin.

Alle 3-vuotiaan hoitovapaassa on tuo 4 jaksossa, mutta liittyykö ns. kelaan? Itsehän en ano kelalta mitään vaan saan omaishoidon tukea, jolla kompensoin ansiomenetyksen.

Vastaus 

Hei,

Kiitos kysymyksestä!

Osittaisesta hoitovapaasta säädetään työsopimuslain (TSL) 4 luvun 4 §:ssä. TSL 4:4.1:n mukaan erityisen hoidon ja huollon tarpeessa olevan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhempi voi saada osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

Työsopimuslain 4:4.2:n mukaan työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista järjestelyistä haluamallaan tavalla. Työnantaja voi kieltäytyä sopimasta vapaasta tai antamasta sitä vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työn järjestelyillä. Työnantajan on esitettävä työntekijälle selvitys kieltäytymisensä perusteena olevista seikoista.

Työsopimuslaissa ei siis nimenomaisesti säännellä, millaisin käytännön järjestelyin tai minkälaisissa jaksoissa osittainen hoitovapaa voidaan toteuttaa. Osittainen hoitovapaa perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen työajan lyhentämisestä. Lain esitöissä todetaan (HE 44/2006 vp, s. 14), että sopimus tehdään yleensä määräajaksi. Vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen hoitamiseksi tarkoitettu osittaista hoitovapaata koskeva sopimus voidaan tehdä jatkumaan siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

Asiasta kannattaisikin kysyä tarkemmin työnantajalta ja neuvotella työnantajan kanssa tarkoituksenmukaisista käytännön järjestelyistä. Tämän lisäksi voisi olla hyödyllistä selvittää, onko asiasta linjattu mitään ko. työsuhteeseen soveltuvassa työehtosopimuksessa.

Ystävällisin terveisin,
Saara Kokko
Lakimies (OTM)
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
Lakineuvonnan puhelinpäivystysaika tiistaisin klo 12-15, p. 040 177 3771
040 664 1493
saara.kokko(ät)tukiliitto.fi
www.tukiliitto.fi

------

Oliko Verneri.netin neuvontapalstasta sinulle hyötyä? Jätä meille palautetta!

Vastaa palautekyselyyn tästä linkistä!