Mahdollisia toiminnan tukijoita

Kysymys 

Hei

Toimin Kaarinan kaupungin koulutoimessa erityisluokalla jossa opettajaparin kanssa opetamme 11 yläasteikäistä kehitysviiveistä lasta.

Olen suunnittelemassa heille eläinavusteista toimintaa maatilaympäristössä jotta kouluviikkoon saisi toiminnallisuutta ja monikanavaista oppimista.

Kaupungin rahoitusta ei ole luvassa . Onko teillä kehitysvammaisten edunvalvojana tiedossa mistä voisi anoa rahoitusta tällaiselle kehiysviiveisten nuorten osallisuutta, oppimista ja kuntousta tukevalle toiminnalle esim ensi vuoden keväälle?

Vastaus 

Hei Kiitos kysymyksestäsi.

Kysyimme apua kysymyksessäsi Centria-ammattikorkeakoulun asiantuntija Anu Kamaulta, joka on erikoistunut Green Care -toimintaan.

Toiminnan laajuudesta ja budjetista riippuen rahoitusmahdollisuuksia on ainakin muutamia. Mikäli suunnitteilla on laajempi kokonaisuus ja pidempiaikaista toiminnan kehittämistä, voi kehittämishanke olla mahdollinen ja siihen rahoitusta voi hakea esim. Euroopan sosiaalirahastosta tai opetuksen ollessa kyseessä Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. (Erityisavustukset varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehittämiseen) Tällaiset hankkeet kuitenkin vaativat pidemmän valmisteluprosessin, perehtymistä ajankohtaisiin rahoitusohjelmiin sekä omarahoitusta. Eli tässä tapauksessa kunnan täytyisi olla mukana.

Mikäli kyseessä on pienempimuotoista toimintaa voisi avustusmahdollisuuksia selvittää esimerkiksi paikalliselta Leader-toimijalta. Leaderilla on erilaisia rahoitustyökaluja, ja he osaavat varmasti kertoa, olisiko niistä joku mahdollinen tällaiseen projektiin.

Leader-toiminta on maaseutualueiden paikallislähtöistä kehittämistä. Suomessa on alueellisia Leader-toimijoita, jotka tukevat erilaista kehittämistoimintaa alueellaan. Erityisesti maaseudun elävöittämiseen ja toiminnan lisäämiseen on avustusta haettavissa. Kaarinan alueella näyttää toimivan Leader Varsin Hyvä (varsinhyva.fi). Siellä on erilaisia mahdollisuuksia, tällä hetkellä näyttää olevan haku auki rahoituskauden hankehakuun. Lisäksi on esim. nuorisoleader, jota voivat hakea nuorisosyhmät itse, aikuisen tuella. Sekin voisi olla mahdollista koululuokan kanssa.

Yhtenä vaihtoehtona voisi olla yhteydessä Kehitysvammaisten tukiliiton paikallisyhdistykseen ja tiedustella, olisiko heillä mahdollisuutta osallistua tällaisen toiminnan tukemiseen. Myös muita paikallisia yhdistyksiä ja aluetoimijoita kannattaa lähestyä. Alustava suunnitelma ja talousarvio toiminnasta olisi kuitenkin hyvä tehdä jo etukäteen. Sen kanssa on helpompi olla yhteydessä alueen toimijoihin.

Mikäli tiedossa on jo alueella toimivia eläinavusteisia menetelmiä hyödyntäviä toimijoita, kannattaa olla heihin yhteydessä ja miettiä asiaa yhdessä heidän kanssansa sekä tarkentaa mahdollista budjettia. Green Care Finlandin sivuilla löytyy listattuna Green Care -palveluntuottajia Palvelut (gcfinland.fi), ja sieltä löytyy muutenkin paljon tietoa aiheeseen liittyen.

ystävällisin terveisin,

Verneri.netin toimitus yhteistyössä Anu Kamau, TKI-asiantuntija, Centria-AMK

--------------------------------

Oliko Verneri.netin neuvonnasta sinulle hyötyä? Palautteesi on meille todella tärkeää!

Vastaa lyhyeen kyselyyn tästä linkistä!