Maksuton päivähoito

Kysymys 

Haluaisin tietää missä tapauksessa kehitysvammaisella lapsella on mahdollisuus saada maksuton päivähoito? Entä kolulun alettua, maksuton iltapäivähoito? Olen jostain kuullut, että jos em. hoito katsotaan erityishuolloksi, siitä ei pitäisi periä maksua, olenko oikeassa vai väärässä? Missä tälläinen erityishuoltoasia määritellään, erityishuoltosopimuksessako? Entäs jos asiasta ei ole sopimuksessa mainintaa, voiko siihen pyytää oikaisua?

Vastaus 

Stakesin erityispäivähoidon kehittämisprojektin projektipäällikkö Liisa Heinämäki kertoi, että kuntoutuksellisesta syystä lapsi voi saada ilmaista päivähoitoa. Se ei kuitenkaan perustu lakiin. Näin ollen kunnat voivat itse päättää asiasta.

Osa kunnista ei ota hoitomaksua, jos lapsi on siellä kuntoutuksellisista syistä ja osa ottaa. Asiaa kannattaa kysyä kunnan sosiaalitoimesta henkilöltä, joka vastaa päivähoidosta.

Kunnat järjestävät iltapäivähoitoa eri lakien mukaan. Jos iltapäivähoito on päivähoitolain mukaista, sen maksu perustuu mm. vanhempien tuloihin. Jos iltapäivähoitoa järjestetään kehitysvammalain perusteella, sen tulee olla maksutonta.

Asia on varsin moninainen.

Parhain terveisin, Niina Sillanpää