Mikä on oikea diagnoosi?

Kysymys 

Lapseni on ollu ylivilkkauden ja keskittymiskyvyttömyytensä takia lps 1 noin 4v sitten . Lapseni sai diagnoosiksi uhmakkuushäiriön . Hänellä todettiin kyllä myös autistisia piirteitä aspergerin oireyhtymän piirteitä ja jonkin asteista adhd . Olen joutunut palaamaan lapseni asioiden takia epikriisi paperieden lukemiseen ja ihmettelen että koska lapsellani on näinkin monelta alueelta eräännäistä problematiikkaa niin kannattaisiko pyytää lapseni diagnoosiin tarkistusta uudestaan ? Mielestäni oikea diagnoosi olisi laaja-alainen kehityshäiriö .

Vastaus 

Hei,

Tässä taitaa tuottaa hankaluuksia se, että lapsen kehitystä voi tarkastella niin monesta suunnasta. Joskus ne muut näkökulmat unohtuvat, vaikka olisivat ihan perusteltuja. Uhmakkuushäiriödiagnoosi viittaa siihen, että on pohdittu lähinnä lapsen tunne-elämää ja kiinnittymistä aikuisiin. Autistiset piirteet tai adhd tai laaja-alainen kehityshäiriö viittaavat taas siihen, että taustalla olisi lapsen hermoston kehitykseen liittyviä pulmia.

Olisikohan aiheellista tutkia kumpikin puoli uudestaan? Kerrot, että diagnoosi on annettu neljä vuotta sitten. Se on lapsen elämässä aika pitkä aika, jossa ehtii myös tapahtua paljon. On alkuperäinen diagnoosi ollut oikea tai väärä, nyt se on joka tapauksessa vanha ja kaipaa tarkistamista.

Diagnoosien kanssa kannattaa pitää ajatus kirkkaana. Silloin niistä on hyötyä, kun ne voivat suunnata kehitystä tukevia toimenpiteitä oikeille urille. On diagnoosi mikä tahansa, siitä pitäisi seurata jotakin. Vanhempien pitäisi saada vastaus siihen, miten tällaista lasta autetaan elämässä eteenpäin ja mitä kautta saisi sellaista ohjausta tai opetusta tai kuntoutusta, joka olisi juuri tälle lapselle tarpeen. Diagnoosi ei ole itsetarkoitus, vaan parhaimmillaan hyvä tienviitta lapsen kehityksen tukemiseen.

Heikki Seppälä
Psykologi,
Kehitysvammaliitto