Mistä tietoa kehitysvammaisten lainsäädännöistä?

Kysymys 

Mistä saisin tietoa kehitysvammaisten lainsäädännöistä, saako kehitysvammainen mennä naimisiin? Jos heille tulee lapsi, ottavatko viranomaiset sen pois yms...?

Vastaus 

Kummastakaan asiasta ei ole erillistä lainsäädäntöä, vaan asiaa arvioidaan aina asianomaisen henkilön/henkilöiden kannalta ja toimitaan normaalin lainsäädännön mukaan, sosiaaliasiamies Satu Syrjälä kertoo.

Kehitysvammaiset eivät aina voi itse päättää kaikista itseään koskevista asioista. Silloin heille saatetaan määrätä edunvalvoja. Kehitysvammaiset voivat mennä naimisiin silloin kun he ymmärtävät riittävästi asian merkityksen ja kun he itse sitä haluavat.

Avioliitolla on monia lainsäädännöllisiä merkityksiä, jotka on hyvä selvitellä ennen naimisiinmenoa.Yleensä asiasta neuvotellaan esim. edunvalvojan kanssa. Kehitysvammaisuus sinänsä ei ole este avioliitolle.

Vanhempien kehitysvammaisuus ei ole lastensuojelulain mukaan peruste huostaanotolle. Lapsi voidaan ja tuleekin ottaa huostaan, mikäli vanhemmat eivät erilaisten avohuollon tukitoimien avullakaan pysty hänestä huolehtimaan, mikäli lapsen kehitys ja kasvu vaarantuvat ja huostaanotto on lapsen edun mukaista, Syrjälä kertoo. Jos kehitysvammaiset vanhemmat pystyvät huolehtimaan lapsesta, antamaan hänelle turvallisen kodin ja kasvattamaan häntä esim. yhteistyössä heitä tukevien henkilöiden kanssa, huostaanottoon ei ole syytä. Jokainen tilanne arvioidaan aina erikseen.

Ystävällisin terveisin
Niina Sillanpää