Mitä on suojelukulttuuri?

Kysymys 

Mitä suojelukulttuuri tarkoittaa?

Vastaus 

Hei,

Esitit vaikean kysymyksen. Yksiselitteistä vastausta ei ole aivan helppo antaa.

Suojelukulttuurilla voidaan tarkoittaa yhteiskunnassa vallitsevaa toimintakulttuuria, jolla pyritään sanansa mukaisesti johonkin ryhmään kuuluvien edustajien suojelemiseen -esimerkiksi kehitysvammaisten ihmisten suojelemiseen.

Suojeleminen ja oikeuksien riisto ovat kuitenkin monesti hyvin lähellä toisiaan kun puhutaan aikuisista ihmisistä. Suojeleminen voi mennä niin pitkälle, että sillä rikotaan ihmisen perus- ja ihmisoikeuksia. 

Esimerkiksi kehitysvammaisten ihmisten kohdalla suojelukulttuuri on ilmennyt asuntoloiden ovien lukossa pitämisenä. Nykyään ei asuntoloiden ovia saa lukita, koska ihmisillä on oikeus liikkua kotiinsa ja kodista ulos.

Voidaan sanoa, että suojelukulttuuri on väistymässä ja tilalle on tulossa itsemääräämisen ja oikeuksien tukemisen kulttuuri.

Esimerkiksi vammaispalveluiden työtekijöiden keskeisiä uusia työtehtäviä on tukea kehitysvammaisia ihmisiä heidän omaa elämää koskevien valintojen tekemisessä.

ystävällisin terveisin,
Verneri.net toimitus