Mitä tehdä kun nuorta kiusataan koulussa?

Kysymys 

Hei

Miten kehitysvammaiseen lapseen kohdistuvan koulukiusaamisen saisi loppumaan?

Kiusaajat pääsevät lapsen kimppuun yläasteella siellä missä ei ole kameroita. Koulu vetoaa siihen, ettei lapsi pysty tunnistamaan kiusaajaa tai ettei lapsen selityksestä saa varmuutta. Lapsella on vaikeuksia kommunikoida normaalisti.

Vastaus 

Hei,

Kiitos kysymyksestäsi. Lapsen kiusatuksi tulemisen kokemuksiin on puututtava aina suurella vakavuudella.

Koulun tehtävä on puuttua kiusaamiseen. Tämä viesti vanhempien olisi hyvä viedä opettajille.

Koulukiusaamiseen puuttuminen voi olla hankalaa juuri siksi, että ulkopuoliset eivät välttämättä tunnista kiusaamista. Se ei kuitenkaan ole syy, jolla tilanteen voi ohittaa. Kiusaamisen kokemus on henkilökohtainen tunne. Onkin selvitettävä, mistä kiusatuksi tulemisen tunne syntyy? Sen jälkeen kun syy kiusaamisen tunteen syntymiselle alkavat selviämään, voidaan laatia suunnitelma, jolla kiusatuksi tulemista ehkäistään.

Kiusatuksi tulemisen tunteen tunnistaminen ja toimintasuunnitelman laatiminen kiusaamisen ehkäisemiseksi vaativat yhteistyötä lapsen perheen, opetushenkilökunnan ja lapsen välillä.

Tällaista tilannetta voisi lähteä avaamaan siten, että vanhemmat sopivat koulun henkilökunnan (opettajien ja mahdollisesti muiden oppilaan kanssa työskentelevien avustajien/ohjaajien) kanssa yhteisen tapaamisen.

Tässä yhteisessä keskustelussa pyritään selvittämään niitä kiusaamisen kokemuksia, joita lapsi kohtaa koulumaailmassa.

Lapsen on saatava äänensä kuuluviin keskusteluissa. On erittäin tärkeää varmistaa, että hänen sanomansa ymmärretään. Vanhemmat osaavat tulkita lapsensa puhetta yleensä parhaiten. Lisäksi kommunikaatiota voidaan tukea kuvien avulla.

Kommunikaation tukemisessa voi käyttää tukikuvia. Tukikuvia voi tulostaa Papunetistä.

Toivottavasti nämä ohjeet auttavat teitä eteenpäin!

Iloista kesää toivoo,
Verneri.net toimitus

------

Oliko Verneri.netin neuvontapalstasta sinulle hyötyä? Palautteesi on meille todella tärkeää!

Vastaa lyhyeen kyselyymme tästä linkistä!