Mitä voin vaatia EHOn sisällöksi ertyishuoltolain nojalla?

Kysymys 

En löytänyt tietoa (tai ymmärtänyt) seuraaviin kysymyksiini netistä, joiden kirjaamisesta olimme palveluohjaajan kanssa eri mieltä (palveluiden tarpeesta olimme samaa mieltä, lapsi on vaikeavammainen ja kuuluu erityishuollon piiriin):

Sisältyykö palveluohjaukseen kuntoutusohjaus vai ovatko ne kaksi eri asiaa? Tuleeko nämä kirjata erillisinä EHOon?

Lapseni on karkaileva ja tarvitsisimme hälytysjärjestelmän ulko-oveen, sekä kulunseurantalaitteen lapsen vaatteeseen, jotta on mahdollista löytää hänet kun katoaa lähiympäristöön (tätä tapahtuu). Tuleeko nämä kirjata myös EHOon eikä pelkästään palvelusuunnitelmaan?

Lapseni tarvitsisi kouluun ja kotiin kommunikoinnin ja oppimisen välineeksi tabletin joka kulkisi lapsen mukana. Tulisiko se ja lapsen tarpeiden mukainen pöytä sekä tuoli myös olla mainittuna erityishuolto-ohjelmassa, vai ainoastaan palvelusuunnitelmassa? Palveluohjaajan mielestä ei pitäisi kirjata mitään näistä, vaan ne on järjestettävä koulun tai vammaispalvelun puolesta. Itse sain käsityksen, että oli järjestäjä tai hankinnan/palvelun suorittaja kuka vain niin se tulisi kuitenkin kirjata EHOon tarvittavan palvelun saamisen turvaamiseksi.

Tähän asti erityisen tuen lapsille (myös meidän lapsellemme) on järjestetty terapiauinteja koululta 1krt/vko. Nyt säästöpaineissa sitä ollaan ajamassa ilmeisesti alas. Voiko lasten uinnin mahdollisuutta turvata mitenkään. Terapia ei ilmeisesti kuulu EHOon vai miten on? Lapsi nauttii suunnattomasti "uinnista" ja se olisi tarkoitus ottaa harrastukseksi isän kanssa myöhemmin kun oppii uimaan. (meillä ei ole virtaa ja taitoa opettaa uimaan.)

Vastaus 

Hei,

Kysymyksesi oli varsin monitahoinen. Lisäksi, koska kunnilla/kuntayhtymillä voi olla poikkeavia käytäntöjä, on kysymykseen vaikea antaa täsmällistä vastausta.

Tämä vastaus on laadittu Helsingin kaupungin näkökulmasta, ja vastauksen laatimisessa on konsultoitu Helsingin kaupungin johtavaa sosiaalityöntekijää Anu Purhosta.

Palveluohjaus ja kuntoutusohjaus ovat kaksi eri asiaa: kuntoutusohjaajat ovat pääasiassa terveydenhuollon ihmisiä kun taas palveluohjaaja vastaa muun muassa vammaispalveluiden asiakkaan palveluntarpeen kartoituksesta ja - päivityksestä. Palveluohjaaja vastaa siitä, että asiakkaan asiat etenevät palvelusuunnitelman mukaisesti.

Kodin muutostöitä ei kirjata EHOon; ne kirjataan vammaispalvelulain mukaiseen palvelusuunnitelmaan. Tämä tosin voi riippua kunnan käytännöistä, mutta pääsääntöisesti ne kirjataan palvelusuunnitelmaan. Muutostöitä haetaan vammaispalveluista.

Apuvälineitä ei kirjata erityishuolto-ohjelmaan. Apuvälineitä haetaan vammaispalveluista tai koulusta. Tarpeet kirjataan palvelusuunnitelmaan ja asiakas hakee niitä erikseen ja päätös näistä tehdään tämän jälkeen.

Terapiat myöntää lapselle Kela. Lapsen uintiharrastusta voidaan tukea vammaispalveluista esimerkiksi myötämällä lapselle tukihenkilö tai vaihtoehtoisesti henkilökohtaista apua jos henkilön palvelutarpeen kriteerit täyttyvät.

Voit lukea lisää erityishuolto-ohjelmasta verneri.netistä.
Lue lisää palveluohjauksesta ja kuntoutusohjauksesta.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus