Miten määrätään kehitysvammaisen kotipaikka?

Kysymys 

Miten määrätään kehitysvammaisen kotipaikka? Minulla on kehitysvammainen sisar, joka on asunut kolme vuotta palvelukeskuksessa, jossa häntä on tutkittu ja jossa hän on käynyt suojatyössä. Hän asui aiemmin pienellä paikkakunnalla äitini kanssa, mutta äitini kuoli ja toisesta sisarestani tuli edunvalvoja sisarellemme. Tällä pienellä paikkakunnalla ei mielestämme ole hoidettu kunnolla kehitysvammaisten asioita. Virkistystoimintaa ei ole paljon mitään ja kehitysvammaisia voi hoitaa kuka vaan ilman minkäänlaista koulutusta. Lisäksi sisarellemme oli jatkuvasti määrätty sellaisia lääkkeitä, joita ei saa syödä jatkuvasti ja kaiken lisäksi niitä oli määrätty liikaa. Sisaremme on viihtynyt nykyisessa hoitopaikassaan, joka on lähellä meitä, niin että voimme vierailla hänen luonaan. Nyt häntä ollaan siirtämässä takaisin pienelle paikkakunnalle, jossa hän on syntynyt, mutta jossa ei ole enää ketään lähisukulaisia eikä vakituista asuntoa. Syy siirtoon on taloudellinen, kunta haluaa säästää. Kaiken lisäksi lääkityksen uusiminen on kesken. Olemme yrittäneet muuttaa sisaremme papereita, mutta se ei ole onnistunut, koska hän on nykyisessä olinpaikassaan hoidollisista syistä. Tilaa asua siellä kyllä olisi. Mitä voisimme tehdä, ettei sisartamme siirrettäisi vastoin meidän tahtoamme kauaksi meistä. Emme valitettavasti voi itse hoitaa häntä kotonamme, eikä hän itsekään sitä haluaisi. Hän todella viihtyy nykyisessä hoitopaikassaan.

Vastaus 

Otin yhteyttä asiassanne Kehitysvammaisten Tukiliiton juristiin Kirsi Mäkiseen.
<BR< Hän kyseli onko sosiaalilautakunta jo tehnyt päätöksen siirrosta? Jos on, niin siitä päätöksestä voi valittaa lääninhallitukselle.

Siirrosta pitäisi olla jotain erityistä hyötyä vammaiselle itselleen. Pelkät taloudelliset syyt eivät voi olla riittäviä, Mäkinen muistuttaa. Pystyykö sisarenne itse ilmaisemaan tahtonsa? Jos hän ei pysty, silloin pitäisi kuulla omaisia.

Asiakkaan etu tulisi aina ottaa huomioon, kun järjestetään palveluja. Jos kunta ei kuule sisarta itseään tai edunvalvojaa, niin se rikkoo asiakaslain asettamia velvoitteita. Päätöksiä tehtäessä yksilön edun tulisi olla etusijalla.

Mäkinen sanoo, ettei pysty suoralta kädeltä sanomaan asiasta mitään, koska kirjeen tiedot ovat osittain puutteelliset. Hän pyytää teitä ottamaan yhteyttä. Kirsi Mäkisen saa kiinni numerosta 032403111 tai kirsi.makinen[at]kvtl[dot]fi.

ENSIN kannattaa neuvotella siirtoa aikovan kunnan kanssa ja ottaa yhteyttä kunnan sosiaaliasiamieheen. Hän voi toimia puolueettomana neuvottelijana kunnan kanssa. Jos ette tiedä kuka on kunnan sosiaaliasiamies, soittakaa kuntaan ja tiedustelkaa henkilöä.

Niina Sillanpää