Miten muuttuva vammaispalvelulaki vastaa kehitysvammaisen tarpeisiin jatkossa?

Kysymys 

Vammaispalvelulaki on muuttumassa ja siitä olevat luonnokset ovat luettavissa sosiaali ja terveysministeriön sivuilta. Miten kehitysvammaisille turvataan oikeudet esim liikkumiseen? Voidaanko enää käyttää kuljetuspalvelua jos liikkumiseen ensisijaisesti käytettäisiin sosiaalihuollon palveluita (esim saattajapalvelu) mutta jos henkilö ei esim saattajankaan kanssa uskalla pelkotilojen tai käytöshäiriöiden vuoksi käyttää niitä? Voidaanko tapoja liikkua yhdistellä?

Samaa voisi kysyä asumisesta. Olen käsittänyt että erityishuollon mukainen asuminen loppuisi (ainakin osittain) ja käytännössä esim sen kaltaiseen asumiseen on päässyt helpommin kuin vastaavanlaiseen vammaispalvelulain mukaiseen (ympärivuorokautiseen) palveluasumiseen. Voiko tämä enää toteutua jatkossa jos henkilön yöllinen avuntarve johtuu lähinnä turvattomuuden tunteesta tai oma aloitteisuuden puutteesta aamuisin?

Vastaus 

Hei,
Kysyimme tästä asiasta Kehitysvammaisten tukiliiton lakimieheltä Tanja Salismalta. Hän ei lähtenyt spekuloimaan tässä vaiheessa sitä, minkälainen uusi vammaislaki/vammaispalvelulaki tulee lopulta olemaan. Tämä johtuu siitä, että moni asia tulevan lain osalta on auki. Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut uuden lain valmistelun etenemistä, mutta esimerkiksi tarkempia pykäläluonnoksia ei ole avattu.

Muun muassa juuri kuljetuspalvelut/liikkumisen palvelut sekä asuminen ovat vammaislainsäädännön uudistuksessa niiden asioiden joukossa, jotka hakevat vielä muotoaan. Näihin asioihin Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten tukiliitto ja muut vammaisjärjestöt pyrkivät kovasti vaikuttamaan.

Koska lain valmistelu on vielä kovin keskeneräistä, kysymyksiisi on mahdotonta ottaa kantaa. Asiat selviävät sitten kun lakiesitys tuodaan eduskuntaan ja käsitellään ja hyväksytään siellä. (Lakiin voi jäädä myös sen tultua hyväksytyksi jotain sellaista tulkinnanvaraisuutta, että viime kädessä vasta tuomioistuinratkaisuin tarkentuu se, kuinka sitä käytännössä sovelletaan.)

Vammaislainsäädännön valmistelun etenemistä voi seurata stm:n vammaislainsäädännön uudistamista koskevalta sivulta:
http://stm.fi/vammaislainsaadannon-uudistus

Myös THL:n Vammaispalveluiden käsikirjassa on oma sivunsa uudistukselle:
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/vammaislainsaadannon-uudistus

Lisäksi voit lukea Kehitysvammaliiton ja Tukiliiton tiedotteet koskien valas -lain uudistusta:
http://www.kehitysvammaliitto.fi/vammaisten-henkiloiden-yhdenvertainen-elama-turvattava-tulevassa-vammaislaissa/
https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/tukiliitto-vaatii-uuden-vammaislain-rahoitus-ja-toteutuksen-yhdenvertaisuus-on-turvattava/

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus