MS-diagnoosi, avustusta työmatkojen kulkemiseen?

Kysymys 

Olen vajaakuntoinen työntekijä. Minulla on MS-diagnoosi vuodelta-99. Sairauden pahenemisoireisiin on kuulunut tasapaino-ja liikuntavaikeuksia. Olen työelämässä, mutta osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Työmatkani pituus on yli 3 km. Minun on hankala kävellä työmatkaa, koska sairaus on vaikuttanut lihaskestävyyteeni. Mieheni joutuu kuljettamaan minua. Hän on tällä hetkellä työtön. Saako kulkemiseen mitään avustusta esim. matkakulujen korvausta? Suoria bussiyhteyksiä ei ole.

Vastaus 

Hyvä Oululainen! Ehdotan, että selvitätte mahdollisuutenne saada vaikeavammaisten kuljetuspalvelua työmatkoihin. Ottakaa yhteyttä ensin kuntanne/alueenne sosiaalitoimistoon, ja kysykää hakuohjeita. Todennäköisesti teille lähetetään hakulomake täytettäväksi. Liitteeksi tarvitsette lääkärintodistuksen (lääkärintodistus vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun tarpeesta). Päätöksen kuljetuspalvelusta tekee yleensä sosiaalityöntekijä hakemuksen ja lääkärintodistuksen perusteella.

Vammaispalvelulain tarkoituksena on vähentää vaikeavammaisuudesta normaalille elämälle koituvia haittoja. Vaikeavammaisille tarkoitettu kuljetuspalvelu on yksi vammaispalvelulain tärkeimmistä kohdista. Kunnan on järjestettävä (määrärahoista riippumatta) kuljetuspalvelua vaikeavammaiselle, "jolla on erityisia vaikeuksia liikkumisessa ja joka vammansa tai sairautensa vuoksi ei voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia."

Ottakaa rohkeasti yhteyttä oman alueenne sosiaalitoimistoon!

Ystävällisin terveisin sosiaalityöntekijä Anu Purhonen