Näkyykö alkoholisyndrooma raskausaikana

Kysymys 

Ilmeneekö sikiön fataali alkoholisyndrooma jollain tavoin jo raskausaikana? Millaisia oireita siihen liittyy ennen syntymää, entä sen jälkeen?

Vastaus 

Hei,
Kysymykseesi vastasi tutkija Anne Koponen, joka valmistelee väitöskirjaa. Sen aiheena on kasvuympäristön vaikutus lapseen, joka on sikiöaikana altistunut alkoholille. Jos haluat voit vielä tiedustella, kotikuntasi esim. synnytysairaalasta lääkäriltä, joka tekee ultraäänitutkimuksia, näkyykö syndrooma tutkimuksissa.

"Olen käynyt läpi todella paljon fetaalialkoholisyndroomaa koskevia tutkimuksia ja muuta kirjallisuutta. Yhdessäkään ei mainita, että syndrooman voisi havaita jo ennen syntymää. Elinten muodostumisen kannalta ensimmäiset raskauskuukaudet ovat tärkeimmät. Epämuodostumariski on tällöin suurimmillaan. En tiedä, näkyvätkö alkoholin aiheuttamat epämuodostumat ultraäänitutkimuksissa tai muussa sikiöseulonnassa. Erityisen herkkä alkoholin vaikutuksille on keskushermosto, jonka kehitys jatkuu läpi koko raskausajan. Siten vaikutukset voi havaita vasta lapsen syntymän jälkeen.

Vaikeimmin vammautuneet lapset syntyvät kehitysvammaisina. Suurimmalla osalla lapsista oireet ilmenevät kuitenkin myöhemmällä iällä eri asteisina tarkkavuuden, keskittymiskyvyn, itsesäätelyn, oppimisen ja kielellisen kehityksen ongelmina. Myös psyykkiset ongelmat ja sosiaalisen kanssakäymisen ongelmat ovat yleisiä. Vastasyntynyt lapsi saattaa kärsiä vieroitusoireista. On tyypillistä, että vauva on itkuinen, vapiseva ja kärsii syömis- ja unettomuusongelmista. Lapsen on vaikea tottua ympäristön ärsykkeisiin, joten ympäristön pitäisi olla mahdollisimman vakaa ja turvallinen. Lapsi saattaa olla myös monivammainen ja senkin vuoksi tarvitsee erityisen hyvää hoivaa.

FAS-syndrooman kriteerit ovat seuraavat:
1. Sikiöaikainen ja/tai syntymänjälkeinen kasvuviive (paino, pituus, ja/tai pään ympärys)
2. Keskushermoston toimintahäiriö
- neurologinen poikkeavuus, kehitysviive tai älyllinen heikkolahjaisuus
3. Tyypillinen kasvojen kasvuhäiriö, vähintään kaksi seuraavista:
a) pienipäisyys
b) pienisilmäisyys a/tai lyhyt luomirako
c) nenä-huulivako puuttuu, ohut ylähuuli ja/tai matala yläleuka.

Jos lapsi ei täytä kaikkia FAS-kriteereitä, käytetään diagnoosia Fetal Alcohol Effects (FAE). Oleellista FAE-diagnoosin antamisessa on tieto sikiökautisesta alkoholialtistuksesta ja sen lisäksi lapsella todettu alkoholin aiheuttamaksi sopiva oire.

Lapsen kehityksessä on otettava huomioon myös ympäristön merkitys. Näillä lapsillahan se on ensimmäisinä elivuosina lähes aina poikkeuksellisen huono, jos vanhemmat eivät saa riittävästi tukea kasvatustyöhön. Hyvin monet lapset sijoitetaan myöhemmin sijaisperheisiin tai laitoksiin. Lapsia on tutkittu ensisijaisesti lääketieteen puolella, ja ympäristön merkityksen tutkimus on niissä jäänyt vähälle huomiolle. Uskonkin, että osa lasten kehitysongelmista on ympäristön tuottamia, tai ainakin se on lisännyt ongelmia. Aivojen kehitys jatkuu ensimmäisinä elinvuosina. Nykyinen aivotutkimus osoittaa, että ympäristöllä on suuri merkitys aivojen kehityksen kannalta.

Terveisin,
Anne Koponen