Niskaturvotus

Kysymys 

Hei. Olen 32-vuotias P1G0 nainen ja kävimme tällä viikolla ensimmäisessä seulontaultrassa, jossa niskaturvotukseksi mitattiin 2.5mm. Muuten kaikki näytti olevan ok. Yhdistelmäseula antoi riskiluvuksi 1:2100, jonka vuoksi tarvetta jatkotutkimuksille ei ole. Minua kuitenkin huolestuttaa tuo niskaturvotus, sillä joissain tutkimuksissa 2.5mm on pidetty normaalirajana ja netistä löytämäni tiedon mukaan myös Suomessa on muutamia vuosia sitten ihmisiä ohjattu tarkempiin selvittelyihin 2.5mm niskaturvotuksen perusteella.

Sikiön CRL oli 65mm ja viikoiksi tarkentui 12+6. Meneekö 2.5mm niskaturvotus noilla viikoilla vielä normaali 95% variaation piikkiin? Ja onko siitä mitään tietoa assosioituuko ylärajoilla oleva NT kuitenkin rakenne- ja kromosomipoikkeavuuksiin alhaisempia lukuja enemmän?

Vastaus 

Hei,

Kiitos kysymyksestäsi.

On totta, että niskaturvotusarvoa on jossain vaiheessa käytetty kriteerinä jatkotutkimuksille sikiöseulonnoissa. Tuolloin määriteltiin raja-arvot sikiön pääperämitan mukaan. CRL 65mm:lle se oli tuolloin 2,6mm.

Kun tutkimustieto lisääntyy ja löytyy uusia, parempia seulontakriteereitä, loppuu vanhojen kriteerien käyttö. Vain hyvin harvoin, kun jostain syystä, esimerkiksi raskausviikkojen tai monisikiöraskauksien vuoksi, yleisesti käytössä olevat seulontametoodit eivät ole käytettävissä, saatetaan käyttää vanhoja, huonommin toimivia seulontatapoja.

Pelkän niskaturvotus-mitan käyttö ei ole tarpeeksi hyvä, jotta sitä kannattaisi käyttää sellaisenaan. Sen yhdistäminen seerumiarvoihin ja äidin ikään antaa merkittävästi paremman osuvuuden, toisin sanoen vähemmän vääriä positiivisia vastauksia ja siten vähemmän turhia jatkotutkimuksia. Niskaturvotus 3mm on yleisimmin käytetty raja-arvo pelkän niskaturvotuksen mukaisille jatkotutkimuksille. 32vuotiaan riki 21-trisomialle on raskausviikon 12 kohdalla noin 1:460 ja raskausviikon 40 kohdalla noin 1:660. Ts. yhdistelmäseulan tulos on "pienentänyt" ikäriskiä merkittävästi. Pelkkä äidin ikä on myös erittäin huono kriteeri jatkotutkimuksille yksinään. Niskaturvotus 2,5mm ei siis aiheuta jatkotutkimuksia eikä sitä tarvitse miettiä, jos kaikki muut löydökset olivat normaalit.

Ystävällisin terveisin,
Ansa Aitokallio-Tallberg
LKT, naistentautien, synnytysten ja perinatologian erikoislääkäri

-------------

Oliko Verneri.netin neuvonnasta sinulle hyötyä? Palautteesi on meille todella tärkeää!

Vastaa lyhyeen kyselyyn tästä linkistä!