Onko dysfasia kehitysvamma?

Kysymys 

Onko dysfasia kehitysvamma ja onko tyttäreni kehitysvammainen kun hänellä on dysfasia diagnoosi R47.0 Dysphasia? En itse koskaan ole ajatellut häntä kehitysvammaisena, mutta olisiko hänellä erityisoikeuksia perusopetuksen järjestämisen suhteen tai terapioiden suhteen. Opiskelee integroituna EMUn mukaan normaaliluokassa. Ongelmia laadukkaan opetuksen järjestämisessä; ei koulunkäyntiavustajaa käytettävissä eikä aineopettajat ole tietoisia lapseni vaikeuksien laadusta. Jatkuvat ryhmämuutokset rasittavat. Olenko pitänyt huonosti lapseni puolta?

Vastaus 

Tervehdys!

Puheterapeutti Kaisa Martikaisen mukaan dysfasia ei ole kehitysvamma. Toki kehitysvammaisella henkilöillä voi olla dysfasia.

Diagnoosi R47.0 Dyshasia viittaa lääketieteelliseen tautiluokitukseen, joka tarkoittaa dysfasiaa. Tautiluokituksen perusteella tyttärellänne ei ole kehitysvammaa. Onko tyttärellänne muita diagnooseja?

Diagnoosin sinänsä ei pitäisi vaikuttaa mitenkään kouluratkaisuun tai terapioihin. Vaan molemmat tulisi tehdä lapsen tarpeita vastaaviksi, sosiaaliasiamies Satu Syrjälä muistuttaa.

Tyttärellänne tulisi olla erityisopetuksen osalta lain vaatima HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Tunnetteko sen sisällön?

Ehdotan, että pyydätte HOJKS:n luettavaksenne. Voitte pyytää järjestettäväksi kokousta, johon voi osallistua eri alan asiantuntijoita (opettaja, sosiaalityöntekijä, koulupsykologi) sekä vanhemmat. Kokouksessa voitte kertoa mikä teidän mielestänne nykyisessä ratkaisussa ei toimi.

Ystävällisin terveisin Niina Sillanpää