Onko haastavasti käyttäytyvällä oikeus harrastuksiin?

Kysymys 

Onko ajoittain haastavasti käyttäytyvällä oikeus päästä itselle mieleisiin harrastuksiin ryhmäkodin ulkopuolelle? Onko kukaan (kunta, palveluntuottaja?) velvollinen järjestämään hänelle tarvittavan tuen, itselle ja muille turvalliseen liikkumiseen? Vai täytyykö hänen vain tyytyä rajoittuneeseen elinpiiriin kun hoitajat ei jouda ja uskalla, eikä omainen löydä miespuolista avustajaa hänen vapaa- ajalle?

Vastaus 

Hei,

Kiitos kysymyksestäsi. Haastava käytös ei ole syy rajoittaa henkilön elinpiiriä. Myös kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus harrastaa ja olla osallinen yhteiskunnassa sekä saada tähän tukea.

Palvelut ja tuki on aina suunniteltava yksilöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Pohdintoihin olisi hyvä ottaa mukaan ryhmäkodin henkilökuntaa ja henkilön lähi-ihmisiä. Pohdintojen ja havaintojen pohjalta tulisi miettiä uudelleen palveluita ja tukea sekä niihin liittyviä toimintamalleja. Pienetkin muutokset arjessa voivat tehdä paljon henkilön hyvinvoinnille ja vähentää haastavaa käytöstä.

Tilanteen purkaminen kannattaakin aloittaa pohtimalla syitä henkilön haastavalle käytökselle. Haastava käytös voi johtua esimerkiksi siitä, että henkilöllä ei ole mahdollisuutta itse päättää osallistumisestaan ja siihen liittyvistä tavoista, hän ei tule kuulluksi/ymmärretyksi toimintaan liittyvissä tilanteissa, tai hänen mielipiteitään ei oteta huomioon. Myös joku muu asia voi olla hankalasti henkilön lähiympäristössä tai elämässä.

Kerroit viestissäsi, että olet väsynyt etsimään läheisellesi miespuolista avustajaa. Oletamme silloin, että läheisellesi on myönnetty oikeus tähän subjektiiviseen palveluun. Ei ole yksin sinun tehtäväsi etsiä henkilökohtaista avustajaa läheisellesi. Kunnan vammaispalvelun työntekijät auttavat tässä asiassa. On totta, että sopivan avustajan löytäminen voi olla joissakin tapauksissa vaikeaa. Jos haastavan käytöksen syyt löytyvät ja haastava käyttäytyminen vähenee, on silloin sopivan avustajan löytäminenkin varmasti helpompaa.

Lisäksi voitte pohtia henkilön mahdollisuuksia löytää itselleen mieleinen tukihenkilö. Tukihenkilön järjestämiseen liittyviä alueellisia mahdollisuuksia kannattaa selvittää sosiaalityöntekijältä. Lue lisää tukihenkilötoiminnasta Kehitysvammaisten Tukiliiton sivuilta.

Kysymyksesi perusteella läheisesi palvelusuunnitelmaa ja erityishuolto-ohjelmaa olisi syytä päivittää, jotta hän saa itselleen sopivan tuen ja palvelut. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (23.6.1977/519 3§) sanoo, että henkilön palveluiden ja tukitoimien tarve on selvitettävä ja hänelle on laadittava palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmaa on myös tarkistettava, jos henkilön palvelutarpeessa tapahtuu muutoksia.

Lue lisää:
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380

Erityishuolto-ohjelmasta:
https://verneri.net/yleis/erityishuolto-ohjelma

Palvelusuunnitelmasta:
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/oikeuskaytanto/palvelusuunnitelma

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus &
Susanna Rieppo, projektipäällikkö KVL