Onko minulla oikeus olla töistä pois hoitamassa täysi-ikäistä lastani joka sairastaa?

Kysymys 

Olen työelämässä ja tiedustelen, onko minulla mitään oikeutta olla hoitamassa kotona täysi-ikäistä vaikeasti vammaista lasta joka sairastaa esim flunssaa? Kyse on lyhyestä ajasta.

Lakkaako oikeus kun lapsi täyttää 18 vuotta? Olen tähän asti voinut hoitaa häntä ja saanut palkan. Esimieheni on hyvin vaikeasti lähestyttävissä. Tällaiset on ilmeisesti hoidettu joissain työpaikoissa sopimalla? Lapsi on nyt 17 ja täyttää 18 vuotta.

Vastaus 

Kiitos kysymyksestäsi,

Työsopimuslain (katso 4 luku. 6§, 7§ ja 8§) mukaan työnantajalla on velvollisuus järjestää työtehtävät siten, että vanhempi voi jäädä pois töistä perheenjäsenen sairastumisen/hoidon vuoksi. Työntekijä ja työnantaja sopivat poissaolon kestosta ja muista poissaoloon liittyvistä yksityiskohdista.

Palkanmaksusta Työsopimuslain 4. luvun 8§ sanoo, että työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa perhevapaiden aikana.

Sinun on hyvä selvittää ammattiasi koskevasta työehtosopimuksesta, miten palkallisesta poissaolosta tällaisissa asioissa on sovittu. Välttämättä vastaavasta asiasta työehtosopimuksessa ei sovita.

Kehitysvammaisten tukiliitto on julkaissut artikkelin, joka koskee vanhemman oikeutta saada työstä vapaata yli 10-vuotiaan vammaisen lapsen hoitamista varten. Artikkelissa kirjoitettu pitää paikkansa myös täysi-ikäisten osalta. Tässä linkki artikkeliin:

https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/oppaat-ja-materiaalit/lakimies-vastaa/onko-vanhemmalla-oikeus-saada-tyosta-vapaata-sairastuneen-yli-10-vuotiaan-lapsen-hoitamista-varten/

Koska sinulla ja esimiehelläsi on ollut sopimus vastaavanlaisten tilanteiden varalle, olisikin hyvä, että saisitte sovittua asiasta kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla. Tällöin saisit dokumentin sovitusta asiasta.

Jos käytäntöä siitä, että työntekijä voi palkallisesti jäädä hoitamaan äkillisesti sairastunutta vammaista yli 10-vuotiasta lasta, on noudatettu työpaikalla pitkän aikaa vakiintuneesti, siitä on voinut muodostua työsuhteen ehto. Tästä työnantaja ei saa yksipuolisella päätöksellä poiketa.

Lainsäädännöllisesti tilanne ei muutu, sillä lapsi ei ole alle 10-vuotias joka on täyttämässä 11 -vuotta.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus yhteistyössä
Tanja Salisma, lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto