Onko oikeus olla huoltaja lapselle?

Kysymys 

Minun yksi kaveri on ei-kehitysvammainen. Hänelle on ehdotettu edunvalvojaa ja hänellä on 5v poika, joka on nyt lapsen isällä. Kaverini masentunut siitä, että jos hän joutuu ottamaan edunvalvojan. Onko hänellä oikeus olla enään pojan huoltaja kun hän paranee masennuksesta.

Vastaus 

Hei,

Sinun kannattaa neuvoa kaveriasi olemaan huoltajuusasiasta yhteydessä kunnan lastenvalvojaan. Edunvalvontaa koskevissa kysymyksissä kannattaa kääntyä holhousviranomaisena toimivan maistraatin puoleen.

Tietoa lapsen huollosta löytyy esimerkiksi THL:n ylläpitämästä Lastensuojelun käsikirjasta. Löydät lastensuojelun käsikirjan tästä linkistä!

https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/erityiskysymykset/lapsen-asema-erotilanteessa/lapsen-huolto-tapaaminen-ja-asuminen

Perheasioissa apua tarjoavia tahoja on puolestaan listattu Mannerheimin Lastensuojeluliiton nettisivuilla. Pääset MLL:n sivuille tästä linkistä!

https://www.mll.fi/vanhemmille/tukea-perheen-huoliin-ja-kriiseihin/mista-apua-perheen-huoliin-ja-kriiseihin/

Ystävällisin terveisin,
Verneri.net toimitus &
Tanja Salisma, Lakimies, Kehitysvammaisten tukiliitto