Päivähoidon maksullisuudesta

Kysymys 

Lapsellamme diagnosoitiin joulukuussa 2003 lievä älyllinen kehitysvammaisuus. Lapsemme siirettiin pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin 1.1.2004 hänen ollessa 5 vuotta 3 kuukautta. Esikouluopetuksesta sovittiin siten, että hän osallistui kevään 2004 ajan kunnan ryhmäperhepäiväkodissa toimivan esikoulun opetukseen muutaman tunnin viikossa. Elokuussa 2004 hoitopaikka muuttui päiväkodiksi. Lapsemme on nyt syksyllä osallistunut päiväkodin yhteydessä toimivaan esikouluun. Kevään ajalta kunta velotti 60% täydestä päivähoitomaksusta. Elokuun alusta päivähoitomaksuksi on määrätty nolla euroa. Muuttiko hoitopaikan hallinnollinen muutos ryhmäperhepäiväkodista päiväkodiksi veloitusperustetta, vai olisiko hän ollut oikeutettu jo keväällä ilmaiseen hoitopaikkaan? Asumme pienellä paikkakunnalla, ja kuljetamme häntä "syrjäkylältä" keskustaan päiväkotiin (toinen lapsemme on samassa hoitopaikassa). Matka kotoa päiväkotiin on seitsemän kilometriä. Onko meillä oikeus matkakorvauksiin tai kuljetuksiin (saamme hänestä Kelan alinta hoitotukea)? Onko tuki kuntakohtainen?

Vastaus 

Jos molemmat päivähoidot - sekä ryhmis että päiväkoti - ovat sosiaalitoimen alaista ja päivähoitolain mukaista, niistä tulisi periä maksut samalla periaatteella. Maksuun vaikuttavat vanhempien tulot.

Saattaa olla, että tässä vaiheessa, kun lapsi siirtyi päiväkotiin, hänen eskarinsa on katsottu ns. kuntouttavaksi päivähoidoksi, jolloin se voidaan järjestää perheelle maksuttomana. Päiväkoti kenties kuntoutukseen soveltuvine tiloineen ja välineineen, ammattihenkilöstöineen ja mahdollisine erityisavustajineen voidaan katsoa kuntouttavaksi toiminnaksi, kun taas ryhmäperhepäivähoitoa ei saateta katsoa kunnassa sellaiseksi. Ryhmis on enemmän kodin omainen hoitomuoto, joskin siltäkin vaaditaan virikkeellisyyttä ja hoitajilta koulutus. Kuntien käytännöt vaihtelevat tässä asiassa melkoisesti.

Lapset, jotka kuuluvat pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, ovat oikeutettuja koulukuljetukseen, koska esiopetukseen sovelletaan peruskoululakia. Katso Koulukuljetus.

Maksuista on perheillä aina oikeus anoa alennusta tai vapautusta silloin jos talous on tiukkaa. Sitä eivät asiakkaat aina tiedä.

Ystävällisin terveisin,
Satu Syrjälä
Keski-Savon sosiaaliasiamies