Palvelumaksut

Kysymys 

Pidämme yksityistä kehitysvammaisten hoitokotia. Hoitokodissa asuvat ovat vaikeasteisia kehitysvammaisia ja tarvitsevat ympärivuorokautista valvontaa. Yksikkö toimii avopaikkana ja asukkaat maksavat itse vuokran, ruoan ja palvelumaksun. He saavat Kelalta as.tuen ja hoitotuet eläkkeeseen. Kunta maksaa osan hoitopäivän hinnasta. Asukkaat ovat niin vaikeavammaisia, että he tarvitsevat henkilökunnan apua lähes kaikissa normaaliin elämmään kuuluvissa toiminnoissa.Kysymys: Onko meillä palvelun tuottajina edelleen oikeus periä asukkailta palvelumaksua, asiakasmaksulaki 4 § 2 mom.eko

Vastaus 

Keskustelin asiasta sosiaaliasiamies Satu Syrjälän kanssa. Hän kertoi, että yksityinen hoitokoti, sen paremmin kuin kunnallinenkaan, ei saa periä kehitysvammaiselta henkilöltä asumiseen liittyvästä palvelusta, hoivasta, huolenpidosta maksua. Se on hänelle erityishuoltolain mukaan maksutonta!

Sen sijaan ns. ylläpidosta saa periä maksua, Syrjälä kertoo. Se tarkoittaa kaikkea elämisessä "kulutettavaa" ja "käytettävää" - ruokaa, vaatteita, lehtiä, pesuaineita ja -välineitä yms. Ne pitäisi osata hinnoitella todellisia kuluja vastaavalla tavalla ja laskuttaa siltä osin kuin kukin niitä käyttää. Esimerkiksi vain syödyistä aterioista voidaan periä maksu.

Kunta maksaa omassa osuudessaan nimenomaan sen, että henkilökunta on palkattuna huolenpitoa ja hoivaa varten.

Vastaus perustuu erityishuoltolain, asiakasmaksulain ja Kuntaliiton Heli Sahalan kannanottoon sekä Tapio Rädyn vammaispalvelujen soveltamisoppaaseen.

Jos asia jäi vielä epäselväksi, kannattaa kysyä Heli Sahalalta Kuntaliitosta.

Ystävällisin terveisin
Niina Sillanpää