Palvelun hakeminen uudelleen

Kysymys 

Hei,

Jos joku palvelu (vaikkapa henkilökohtainen apu) on haettu ja hylätty, niin voiko palvelua, joka on joskus evätty hakea uudelleen myöhemmin?

Olettaen siis, että päätöksestä ei valiteta sen yhteydessä (ja vaikka valitettaisiinkin, jos tilanne muuttuu myöhemmin).

Vastaus 

Hei,

Viestissäsi ei selvinnyt, onko kyseessä oleva henkilö kehitysvammainen. Vastaan tähän viestiin olettaen näin.

Ensi alkuun on tärkeintä miettiä, miksi päätös henkilökohtaiseen apuun on evätty? Jos palvelupäätös on evätty mielestänne vääristä syistä, on tästä mahdollisesti siinä tapauksessa järkevää valittaa.

Ihmisen tila ei ole pysyvä, vaan avun ja tuen tarve voi mahdollisesti muuttua. Palvelua voi hakea siis myös myöhemminkin jos sille ei ole juuri nyt tarvetta.

Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus. Lakiin on kirjattu vaatimus siitä, että henkilön pitää pystyä itse ilmaisemaan, mitä hän haluaa ja mihin hän sitä apua tarvitsee. Kehitysvammaiset henkilöt usein pystyvät tähän, kun heidän kommunikointiaan ja valintojen tekemistään tuetaan. Onko palvelua hakiessa henkilön kommunikointia tuettu ja onko hän ollut mukana itseään koskevassa päätöksenteossa? 

Sosiaalihuoltolaissa on säädetty siten, että 'Asiakkaan etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri toimintatavat ja ratkaisut parhaiten turvaavat tarpeisiin nähden oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän tuen sekä mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan.' Juuri tämä sosiaalihuoltolain kohta velvoittaa kommunikoinnin tukemisen päätöksenteossa sekä asiakkaan kuulemisen itseään koskevassa päätöksenteossa niillä kommunikoinnin keinoilla, mitä hän käyttää.

Jotkut kehitysvammaiset ovat niin vaikeavammaisia, että em. ehto ei täyty. Heidän kohdallaan on kyse enemmän hoidosta ja huolenpidosta.
Silloin henkilökohtainen apu ei enää tule kyseeseen siinä mielessä kuin vammaispalvelulaki sen määrittelee.
Jotkut kehitysvammaiset jäävät siten vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun ulkopuolelle.

Näillekin ihmisille voidaan kuitenkin myöntää henkilökohtaista apua kehitysvammalain perusteella, jos sille muuten on perustelut olemassa.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus