Palvelusuunnitelma ja Eho

Kysymys 

Mitä voi tehdä kun kehitysvammaisen palvelusuunnitelmaan ja Ehoon (erityishuolto-ohjelmaan) kirjatut asiat eivät toteudu sovitun mukaisesti?

Vastaus 

Hei!

Jos kunnassa/kuntayhtymässä ei pyynnöistä huolimatta noudateta asiakkaalle tehtyä EHO:a (joka on itsessään jo hallintopäätös siinä mainituista palveluista) tai ei suostuta tekemään hallintopäätöksiä palvelusuunnitelmassa myönnettäviksi suunnitelluista palveluista, asiasta kannattaa tehdä muistutus tai kantelu aluehallintovirastolle.

Aluehallintovirasto voi nykyään edellyttää ennen kantelun tutkimista, että asia on jo käsitelty muistutuksena kunnassa (ks. esimerkiksi täältä tarkemmin: https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/palveluiden-jarjestaminen/hallintokantelu/ ja https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/palveluiden-jarjestaminen/muutoksenhaku-ja-kantelut/).

Eduskunnan oikeusasiamies ei kuitenkaan edellytä kantelun tutkimiseksi, että asiasta olisi ensin tehty muistutus. Kanteluviranomaisista erityisesti aluehallintoviraston sosiaalihuollon tarkastajaan voi olla kantelun tekemisen sijasta yhteydessä myös puhelimitse ja kysyä, voisiko avi kyseenomaisen yhteydenoton perusteella ottaa asian oma-aloitteisesti selvitettäväkseen.

Sosiaaliasiamieheltä voi pyytää apua esimerkiksi muistutuksen tekemiseen.

Ystävällisin terveisin,
Tanja Salisma
Lakimies
Kehitysvammaisten Tukiliitto

--------

Vastaa lyhyeen kyselyyn neuvontapalstan käytöstä!

Oletko käyttänyt Verneri.netin neuvontaa? Mistä löysit palvelumme? Saitko vastauksen kysymykseesi? Voisiko verneri.netin neuvontaa kehittää? Vastaa lyhyeen kyselyymme tästä linkistä!