Periytyvistä sairauksista

Kysymys 

Hei.Minä ja mieheni yritämme lasta, ja olen lievästi huolissani lapseni tulevaisuudesta. Äitini puolelta periytyviä huolia minulla on kokonaista kolme: Syöpä riski, astma sekä maitoallergia. Sekä minä että äitini olemme tupakoineet. Kuinka mahdollista on, että minun lapseni saa kyseiset taudit, kun ne ovat olleet suvussa jo kolmessa polvessa? Mieheni suvussa kyseisiä sairauksia ei ole. Kyseessä oleva syöpä on rintasyöpä.-Haavistoska

Vastaus 

Hyvä kysyjä,

Allergiset sairaudet ovat väestössä erittäin yleisiä. Eri väestöistä tehtyjen tutkimusten mukaan lapsista 10-15 prosentilla on atooppista ihottumaa, ruoka-allergia 5-15 prosentilla, maitoallergia 2-3 prosentilla, allergista nenä-silmäoireilua (”heinänuhaa”) 15-20 prosentilla ja astmaa 4-7 prosentilla.Jos toinen vanhemmista on atoopikko, on lapsen todennäköisyys olla atoopikko noin kaksinkertainen väestöesiintyvyyteen verrattuna. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että lapsen oirekuva olisi vaikeampi kuin muillakaan eikä sitä, että lapsen atopiaoire olisi sama kuin vanhemmallansa. Myöskään useamman sukupolven allergiatausta ei ”huononna” lapsen ennustetta.

On tärkeää muistaa, että pääsääntöisesti allergiset sairaudet eivät estä normaalia, täysipainoista elämää. Nykyisin hoidot ovat hyviä sekä tehokkuutensa ansiosta että sivuvaikutustensa niukkuuden vuoksi. Pääsääntöisesti allergikoista tulee samanlaisia veronmaksajia kuin ei-allergikoistakin ja elämän täyspainoisuuden ratkaisevat muut tekijät kuin allergiat.

Mitä rintasyöpäriskiin kohdallanne tulee, suosittelen, että otatte yhteyttä asuinpaikkakunnallanne Syöpäjärjestön syövän periytyvyysneuvontaan, jossa oma tilanteenne voidaan arvioida yksilöllisesti ja tarvittaessa ohjata jatkoselvityksiin, mikä arvioitaisiin todella olevan kyse periytyvästä rintasyövästä. Toisaalta on muistettava, että rintasyövän ennuste on nykyisin erittäin hyvä, noin 80% paranee täysin. Tilanne on varmaankin vielä parempi silloin, kun mahdollinen lapsenne on aikuinen.

Jokaisella meillä on riski sairastua syöpään ja iän karttuessa se kasvaa niin, että noin joka 20. on työkyvyttömyyseläkkeellä syövän vuoksi ja noin viidennes kaikista kuolemista johtuu syövästä ja loput syyt jakautuvat pääasiassa sydän-verisuonitautien ja dementoivien tautien kesken. Syövistä noin kaksi kolmannesta ilmaantuu 65. ikävuoden jälkeen.

Ilman minkäänlaista ”sukutaustaa” allergian ja syövän todennäköisyys on kellä hyvänsä kohtalainen. Onneksi ihmiset yleensä eivät rajoita lasten hankkimista niitten pelossa, muuten meitä syntyisi kovin vähän. Huolimatta näistä sairauksista valtaosa kokee kuitenkin elämänsä elämisen arvoiseksi.

Tupakoimattomuuden on todettu olevan eduksi sekä allergioitten että syövän, myös rintasyövän, vähentämisessä.

Ystävällisesti,
Maarit Peippo, perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri, Väestöliitto