pidennetty oppivelvollisuus

Kysymys 

Hei, tyttärellemme (synt 03/03) on tehty päätös 05/09 pidennetystä oppivelvollisuudesta. Nyt tyttö on kuitenkin 9 luokalla ja koulun mukaan oppivelvollisuus on päättymässä keväällä. Tyttö on vaikea kehitysvammainen ( +näkö ja kuulovammainen). Onko mitään mahdollisuutta saada pidennettyä oppilvelvollisuutta totetutettua koulu-uran loppupäästä? Kenen vika/syy että esikoulua ei ole toteutettu pidennetysti?

Vastaus 

Hei,

Pidennetty oppivelvollisuus voidaan järjestää käytännössä kolmella eri tavalla. Voit katsoa näistä tarkemmin Opetushallituksen nettisivuilta:

Kolme toteuttamistapaa järjestää pidennetty oppivelvollisuus.

Mitä pidennetty oppivelvollisuus tarkoittaa käytännössä?

Jos koulun aloitusta ei ole aikoinaan myöhennetty niin, että lapsi olisi aloittanut koulun vasta sinä vuonna, kun hän täytti kahdeksan vuotta, niin oppivelvollisuus tosiaan päättyy sinä vuonna, kun hän täyttää 16 vuotta, paitsi jos hän on jäänyt tai jää luokalleen, mikä on nykyään harvinaista. Vielä harvinaisempaa luokalle jättäminen on erityisen tuen oppilaiden osalta ja koulun päättymisvaiheessa sitä ei juuri tapahdu. Täysin mahdotonta se ei kuitenkaan ole. (Katso esimerkiksi nämä Opetushallituksessa työskentelevän opetusneuvos Pirjo Koivulan diat)

Normaalisti kuitenkin erityisen tuen oppilaan oppiaineita tarvittaessa yksilöllistetään niin, että sisällöt ja tavoitteet ovat hänelle sopivia, jolloin luokalle jättämisen huonon koulumenestyksen vuoksi ei pitäisi olla aiheellista.

Opetuksen järjestäjän tulisi kertoa pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan vanhemmille siitä, mitä vaikutuksia sillä on, mitä he lapsen esiopetuksen aloittamisesta päättävät.

Esimerkiksi jos lapsi menee vanhempien päätöksellä vapaaehtoisesti eskariin jo 5-vuotiaana, koulun aloituksen myöhentäminen siihen, kun lapsi täyttää kahdeksan vuotta, ei yleensä ole mahdollista, koska esiopetusta käydään lähtökohtaisesti vain kaksi vuotta. Oppivelvollisuus ei siis tällöin pidenny perusopetuksen keskeltä tai lopusta, kuten ei myöskään siinä tilanteessa, että oppilas käy eskaria normaaliin tapaan 6-vuotiaasta alkaen yhden vuoden ja aloittaa perusopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta.

Jos luokalle jättäminen ei tässäkään tilanteessa ole perusteltua, kannattaa tiedustella opetuksen järjestäjältä lisäopetuksen (ns. kymppiluokan) mahdollisuutta joko omassa tai jossain muussa koulussa.

Katso lisäopetuksesta tarkemmin Opetushallituksen nettisivuilta.
Myös tukea tarvitseville oppilaille suunnatuissa Valteri-kouluissa järjestetään lisäopetusta.

Tanja Salisma
lakimies
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry