Pitääkö kehitysvammaisen maksaa itse hoivapalvelusta?

Kysymys 

Henkilö on muuttanut palvelutaloon ja maksaa itse esim. pyykinpesusta, siivoamisesta ja pesuavusta syntyvät kulut, koska näistä hän ei kehitysvammansa vuoksi osaa huolehtia.
Hän saa kelan hoitotukea, mutta silti rahaa kuluu enemmän kuin mitä tulee. Onko hänellä oikeus erityishuoltolain nojalla palveluseteliin tms.? Miten edetä asian kanssa?

Vastaus 

Hei,

Palveluiden hinnat asiakkaalle riippuvat hyvin pitkälti siitä, minkä lain nojalla niitä järjestetään.

Kehitysvammalain (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta) nojalla järjestetyt palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia palveluita; tämän lain nojalla järjestetään usein asumisen palveluita kehitysvammaisille henkilöille, jotka kehitysvammaisuutensa takia tarvitsevat palvelua jokapäiväisessä elämässä selviämiseen.

Jos palvelu järjestetään esimerkiksi vammaispalvelulain (laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista), asumisen palvelusta voidaan periä palvelu/ylläpitomaksu. Tällöin kunnalla on mahdollisuus räätälöidä asiakasmaksut asiakkaan maksukyvyn mukaiseksi (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista).

Teidän kannattaa ottaa yhteyttä kunnan vammaispalveluiden omatyöntekijään ja sopia tapaaminen.

Viestissänne ei puhuttu mitään asumistuesta. Kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus hakea myös KELAn asumistukea vuokramenoihinsa.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.net toimitus