Rajut käytöshäiriöt

Kysymys 

27-vuotiaalla lapsellani on tsc-oireyhtymä. Nyt ovat alkaneet rajut käytöshäiriöt. Hän ei voinut asua ryhmäkodissa vaan joutui laitoshoitoon. Tarkoitus on palata ryhmäkotiin kunhan löydetään sopiva lääkitys. Mikä neuvoksi ja avuksi. Onko jostain tietystä lääkityksestä apua?

Vastaus 

Hei,
Kysyin asiaasi psykiatri Esko Pulkkiselta, joka toimii Vaalijalan kuntoutuskeskuksen johtavana lääkärinä.

Hänen mukaansa käytöshäiriöihin voidaan käyttää antipsykoottisia lääkkeitä. Lääkehoito perustuu lääkärintutkimukseen, jossa lääkäri selvittelee oirekuvaa. Usein lyhyessä tapaamisessa lääkäri ei vielä näe koko kuvaa, vaan siihen tarvitaan esimerkiksi osastojakso, jossa osaston työntekijät havannoivat käyttäytymistä.

Aina ensin valittu lääke ei helpota oireita, vaan joskus joudutaan lääkettä vaihtamaan. Lääke voi olla tehoton tai sillä voi haittavaikutuksia. Eri lääkkeet vaikuttavat eri tavalla eri ihmisiin.

Yksin lääkehoito ei riitä, vaan tarvitaan moniammatillisen tiimin arviota kuntoutuksesta. Lääkehoidon rinnalla tulee tarkastella kokonaisuutta, miettiä miten vuorovaikutus toimii, onko esimerkiksi työtoiminnasta hyötyä ja mitä muita terapioita tarvitaan. Myös liikunta voi auttaa. Osaltojaksoilla etsitään uudenlaisia tapoja toimia, esimerkiksi opetellaan pitämään kiinni sovituista rajoista ja opetellaan yhteisön pelisääntöjä.

Ystävällisin terveisin,
Niina Sillanpää