Saako kotihoidon tukea kunnes lapsi on 7 vuotta?

Kysymys 

Hei,

Sivuillanne sanotaan: "Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevista lapsista kotihoidon tukea maksetaan kuitenkin sen vuoden heinäkuun loppuun saakka, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta."

Tämä on hyvin merkittävä etuus. Sivut olivat ko. kohdassa (Kotihoidontuki) päivitetty v. 2016 ja kysyisin, onko etuus vielä olemassa? Entä kuinka suuri se on?

Vastaus 

Hei,

Etuus on edelleen voimassa.

Tarkistimme päivitetyt tiedot kelasta 10.8.2018.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva lapsi on oikeutettu kotihoidon tueksi laskettavaan hoitorahaan sen vuoden heinäkuun loppuun saakka, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla lapsilla oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana esiopetuksella. Muilla oppilailla se alkaa perusopetuksen ensimmäisellä vuosiluokalla 7-vuotiaana. (Opetushallitus)
Lapsen pidennetty oppivelvollisuus ei vaikuta etuuden maksamisen käytäntöön.

Kotihoidon tuen maksamisen edellytyksenä on kuitenkin, että perheessä on alle kolmivuotias lapsi, jota hoidetaan kotona:

Hoitaja voi olla

  • isä, äiti tai muu huoltaja
  • vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso
  • lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Kotihoidon tuki koostuu

    hoitorahasta, johon eivät vaikuta perheen tulot
    hoitolisästä, johon vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot
    sekä mahdollisesta kuntalisästä, kotikunnasta riippuen.

Hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on

    yhdestä alle 3-vuotiaasta 338,34 e/kk
    muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 101,29 e/kk/lapsi
    yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 65,09 e/kk/lapsi. *

*(myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevista lapsista sen vuoden heinäkuun loppuun saakka, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta)

Hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 181,07e/kk ja sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus