Säännöllisen lääkityksen antaminen vastentahtoisesti

Kysymys 

Onko säännöllisen lääkityksen antaminen Välttämättömän terveydenhuollon antamista, jos lääke annetaan ruoan joukossa tai ns. piilotettuna ruokaan? Asiakas ei ota lääkettä muutoin. Pakolla eli kiinnipitämällä lääkettä ei kuitenkaan tarvitse antaa.

Vastaus 

Hei,

Asiakkaalla on aina oikeus tietää lääkinnästään. Näin ollen häntä ei saa myöskään lääkitä ilman hänen suostumustaan millään keinoin.

Jos asiakas ei suostu syömään lääkkeitään, on asiasta syytä keskustella lääkärin kanssa. Jos kysymyksessä on asiakkaan terveyden kannalta elintärkeä lääke, voi lääkäri tehdä rajoitustoimenpidepäätöksen, jolloin lääkintä voi tapahtua ilman asiakkaan suostumusta.

Ystävällisin terveisin,
verneri.netin toimitus